Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Ruiny zamku w Łowiczu

Zamek w Łowiczu został wzniesiony w swej pierwotnej formie ok.1335 r. przez arcybiskupa Jarosława Skotnickiego ze Skotnik. Stanął w miejscu drewniano-ziemnego grodu, istniejącego prawdopodobnie już w 1136 r., gdy o Łowiczu wspomniano w słynnej bulli gnieźnieńskiej jako uposażeniu arcybiskupstwa gnieźnieńskiego.

Na łowicki zamek składał się początkowo: niewielki dziedziniec otoczony murem, przy którego północnym boku stał budynek mieszkalny. Pod koniec XIV stulecia zamek został rozbudowany przez kolejnych biskupów. Po przeciwległej stronie dziedzińca, po stronie południowej wzniesiono drugi budynek, a we wschodniej części zbudowano wieżę bramną. Na piętrze tejże wieży umieszczono kaplicę. Całość założenia otoczono dodatkowo owalnym murem i fosą.

Rozwój w XV wieku broni palnej niejako wymusił modernizację zamku. Podzamcze otoczono murem, i nazwano od tej pory Zamkiem Niskim, w odróżnieniu od właściwego Zamku Wysokiego. Obie części założenia oddzielono od siebie nawodnionym rowem z mostem zwodzonym. Mur Zamku Niskiego wzmocniono basztami - najokazalsza znajdowała się w południowo - wschodnim narożniku.

Zamek Wysoki otrzymał dwie baszty. Jedna z nich znajdowała się w południowej części i miała plan czworoboku. Druga usytuowana była w narożniku zachodnim i służyła jako magazyn prochu. Do zamku prowadziły dwie drogi. - pierwsza wiodła z miasta i prowadziła przez palowy most przerzucony przez bagna, drugą natomiast - prowadzącą poprzez most na Bzurze - można było dojść do ogrodów założonych po drugiej stronie rzeki.

W XVI wieku zamek przebudowano na reprezentacyjną siedzibą prymasów. Gościła ona wówczas wiele znakomitych postaci epoki renesansu, w tym królów, nuncjuszów papieskich i zagranicznych posłów. Kolejną przebudowę zapoczątkował Jan Łaski, który zmodernizował Zamek Wysoki, a na Zamku Niskim wzniósł - prawdopodobnie drewniany - pałac oraz budynki gospodarcze i mieszkania dla służby.

Następca Jana Łaskiego - Mikołaj Dzierzgowski kontynuował rozbudowę zamku. Jego dziełem była wspaniała Sala Królewska na Zamku Wysokim oraz odnowiona kaplica. Wtedy też warownia została otoczona pasem potężnych umocnień ziemnych.

Za czasów panowania prymasów Uchańskiego i Karnkowskiego zamek nabrał cech renesansowych. Budynki założenia zostały otynkowane i zwieńczone attykami, a wieże nakryto hełmami. Na Zamku Niskim, w miejscu drewnianego pałacu wzniesiono murowany z dwukondy-gnacyjnymi krużgankami. Nadbudowano też mury obronne, pogłębiono fosę, oraz nadsypano wały ziemne, na których założono potężną basteję artyleryjską.

W 1610 r. na tronie prymasowskim zasiadł Wawrzyniec Gembicki. Przystąpił on do kolejnej modernizacji zamku, skupiając się na Zamku Niskim. W znajdującym się tam pałacu zlikwidowano attyki, zastępując je wysokimi dachami.

Z uwagi na niepewną sytuację w kraju, zamek został ufortyfikowany nowoczesnym systemem bastionowym. Miał on kształt rozciągniętego pięcioboku z czterema narożnymi bastionami. Pośrodku lekko załamanej kurtyny północnej założono podobną do bastionu piatta-forme, skracając linię obrony . Całość otaczał nawodniony rów otoczony palisadą

Pomimo takich umocnień, w czasach potopu szwedzkiego, w dniu 4 września 1655 r. zamek został poddany wojskom Karola Gustawa. W związku z nasilającą się wojną partyzancką Szwedzi wzmocnili zamkowe fortyfikacje. Między innymi od strony południowej wybudowali osłonę zewnętrzną w postaci tzw. rawelinu.

Mimo prób odbicia zamku pozostał on w rękach Szwedów. Dopiero w 1657 r. został przez nich opuszczony, a przy tym doszczętnie zniszczony. Szwedzi odchodząc wysadzili go w powietrze.

Po potopie szwedzkim zamek łowicki przez dziesięć lat leżał w gruzach. Odbudowy podjął się prymas Mikołaj Prażmowski, kładąc szczególny nacisk na fortyfikacje. W wieku XVII mimo działań prymasa Teodora Potockiego oraz jego następcy Adama Ignacego Komorowskiego usiłujących utrzymać dawną świetność rezydencji zaczęła ona tracić swe znaczenie na rzecz pałaców prymasowskich w Skierniewicach i Warszawie.

Kresem świetności łowickiego zamku było umieszczenie w 1787 r. przez prymasa Michała Poniatowskiego w jego zrujnowanych przez Rosjan w czasie Konfederacji Barskiej wnętrzach manufaktury płótna. W XVIII w. zapoczątkowano rozbiórkę zabytku, a przez teren Zamku Niskiego przeprowadzono drogę.

Wspaniały niegdyś zamek łowicki mieścił cenne dzieła sztuki, posiadał własną bibliotekę i był ważnym centrum kulturalnym. Celem urzędujących tu prymasów było, aby był on jedną z najwspanialszych rezydencji w kraju.

Pozostałości zamku biskupiego w Łowiczu znajdują się przy obwodnicy miasta - trasie prowadzącej z Łodzi do Warszawy i Sochaczewa, po lewej stronie szosy, przebiegającej przez teren na którym stał kiedyś Zamek Niski. Do dziś przetrwały jedynie relikty Zamku Wysokiego. Teren zamkowy przeszedł niedawno w ręce prywatne. Ruina ma zostać przystosowana do obsługi ruchu turystycznego. Budowane jest muzeum i galeria, oraz zbierane informacje o historii warowni. Koniec robót zaplanowano na lato 2005 rok.

Detale architektoniczne pochodzące z łowickiego zamku oglądać można dziś w pawilonach parku w Arkadii oraz w baszcie i pałacyku wzniesionych przez generała Klickiego w latach 20. XIX w.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Łowiczu

Stary Rynek 1
99-400 Łowicz
tel. 46 830 91 49
promocja@um.lowicz.pl
Informacja turystyczna
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej

Stary Rynek 17
99-400 Łowicz
tel. 46 837 34 33
fax. 46 837 34 33
promocja@powiat.lowicz.pl
http://www.facebook.com/TurystykaLowicz/
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2015-10-25 07:00:38
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Ryszard Bonisławski -1238919840
Łęczyca
Zamek Królewski
fot. Ryszard Bonisławski

fot. Ryszard Bonisławski -1248952432
Oporów
Zamek Oporowskich
fot. Ryszard Bonisławski

fot. Piotr Sölle -1251550189
Besiekiery
Ruiny zamku
fot. Piotr Sölle

fot. Tomasz Szwagrzak -1248867275
Wojsławice
Ruiny zamku na wyspie
fot. Tomasz Szwagrzak

fot. Tomasz Szwagrzak -1248932329
Wolbórz
Zachowany kartusz herbowy
z wolborskiego zamku
fot. Tomasz Szwagrzak

fot. Marek Śmigiel -1248949380
Drzewica
Ruiny zamku Drzewickich
fot. Marek Śmigiel

fot. Marek Śmigiel -1248949453
Drzewica
Ruiny zamku Drzewickich
fot. Marek Śmigiel

fot. Marek Śmigiel -1248949504
Drzewica
Ruiny zamku Drzewickich
fot. Marek Śmigiel

fot. Ryszard Bonisławski -1248951311
Łęczyca
Zamek Królewski
fot. Ryszard Bonisławski

fot. Ryszard Bonisławski -1248952581
Oporów
Zamek Oporowskich
fot. Ryszard Bonisławski