Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Relikty zamku w Wolborzu

Zamek w Wolborzu (gmina w miejscu, powiat piotrkowski) istniał co najmniej od połowy XIV wieku na niewielkim wzniesieniu, w widłach rzek: Moszczanki i Wolbórki, w rejonie dzisiejszych ulic Zamkowej i Świętokrzyskiej. Był własnością rezydujących w Wolborzu biskupów kujawskich. Niewykluczone, że wolborski zamek stojący "na kopcu" zbudowano w miejscu wczesnośredniowiecznego grodu.

W połowie XV stulecia, w bliżej nie znanych okolicznościach zamek uległ zniszczeniu. Został odbudowany w latach 1464 - 73 przez biskupa Jana z Sienna, a następnych latach był stale rozbudowywany i modernizowany, m.in. w końcu XVI wieku za sprawą biskupa Hieronima Rozrażewskiego h. Doliwa.

W 1671 r. wolborski zamek strawił pożar. Odbudowany w skromniejszej formie, uległ zniszczeniu po kolejnym pożarze w 1776 roku i został rozebrany. Na ruinach zamkowych wzniesiono później nowe budowle z wykorzystaniem resztek starych murów. Począwszy od lat 50. XX wieku na terenie wolborskiego zamku przeprowadzano wykopaliskowe badania archeologiczne.

Jedyną namacalną pamiątką po wolborskim zamku jest dziś płyta herbowa pochodząca z zamku a umieszczona pod okapem dachu przy ul. Modrzewskiego 2, Odnaleziono ją najprawdopodobniej w 1901 r. w miejscu ruin i użyto do ozdobienia wznoszonego wówczas budynku mieszkalnego.

Umieszczona na płycie kamienna płaskorzeźba przedstawia herb Doliwa, jakim okazywał się biskup H. Rozdrażewski, oraz późniejszy napis "R.P.1901 r. 26 maja znaleziony i odnowiony". Wmurowaną w ścianę domu płytę herbową poddano w 1997 roku gruntownej renowacji.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim
wejście od ul. Starowarszawskiej

ul. Zamurowa 11
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 732 60 50
tel. 44 732 60 49
fax. 44 732 60 50
cit@piotrkow.pl
http://www.cit.piotrkow.pl
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2017-06-01 06:40:42
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Tomasz Szwagrzak -1248932329
Wolbórz
Zachowany kartusz herbowy
z wolborskiego zamku
fot. Tomasz Szwagrzak

fot. Ryszard Bonisławski -1238919840
Łęczyca
Zamek Królewski
fot. Ryszard Bonisławski

fot. Ryszard Bonisławski -1248952432
Oporów
Zamek Oporowskich
fot. Ryszard Bonisławski

fot. Piotr Sölle -1251550189
Besiekiery
Ruiny zamku
fot. Piotr Sölle

fot. Tomasz Szwagrzak -1248867275
Wojsławice
Ruiny zamku na wyspie
fot. Tomasz Szwagrzak

fot. Marek Śmigiel -1248949380
Drzewica
Ruiny zamku Drzewickich
fot. Marek Śmigiel

fot. Marek Śmigiel -1248949453
Drzewica
Ruiny zamku Drzewickich
fot. Marek Śmigiel

fot. Marek Śmigiel -1248949504
Drzewica
Ruiny zamku Drzewickich
fot. Marek Śmigiel

fot. Ryszard Bonisławski -1248951311
Łęczyca
Zamek Królewski
fot. Ryszard Bonisławski

fot. Ryszard Bonisławski -1248952581
Oporów
Zamek Oporowskich
fot. Ryszard Bonisławski