Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Relikty zamku w Lutomiersku

Istnienie zamku w Lutomiersku (gmina w miejscu, powiat pabianicki) jest niestety faktem niepotwierdzonym w źródłach pisanych. Jedyna znana do tej pory wzmianka pochodzi z końca XVI wieku. E.O. Kassmann ("Die deutschrechtliche Siedlung in Polen", Leipzig 1938, s. 167) powołując się na "Księgi grodzkie Lutomierska" z lat 1582 - 1771, wspomina o informacji, jakoby znajdował się tam stożkowaty pagórek, a na nim w XVI stuleciu siedziba pańska.

W roku 1274 na mocy przywileju Leszka Czarnego, księcia sieradzkiego Lutomiersk otrzymał prawa miejskie. W 1311 król Władysław Łokietek nadał miasto Wacławowi Lisicowi z rodu Zarębów. Przyjmuje się, że przedstawiciele tego rodu byli fundatorami zamku.

Badania architektoniczne potwierdziły istnienie tzw. południowego domu mieszkalnego oraz - prawdopodobnie - skrzydła wschodniego. Przypuszcza się, że zamek był zbudowany na planie kwadratu o wymiarach 26 x 35 metrów. Zdania historyków są jednak podzielone. Niektórzy uważają, że budowla nie została nigdy ukończona, inni że murowane budynki stanowiły tylko część drewnianego założenia obronnego.

Z badań przeprowadzonych przez Tadeusza Poklewskiego wynika że lutomierska warownia powstała najpóźniej w pierwszej połowie XV wieku. W tym czasie miasto miało dwóch właścicieli. W 1406 r. Władysław Jagiełło nadał tutejsze włości rycerzowi Przedborowi i jego synowi Janowi z Chełmicy, herbu Jastrzębiec, protoplastom senatorskiego rodu Lubomirskich. Druga włość, szlachecka należała do starosty krzepickiego Niechmirowskiego, herbu Róża, który utracił ją za jakieś popełnione przez siebie przestępstwo.

W 1460 r. włości przejęli we władanie Poddębscy, a w 1518 r. Grudzińscy. Lutomirscy prawdopodobnie, choć tego dobrze nie wiemy stracili praktycznie całe włości nad Nerem na rzecz Grudzińskich. W roku 1651 Andrzej Grudziński wojewoda rawski na miejscu dawnego zamku wzniósł zespół klasztorny oo. Reformatów.

Podczas I wojny światowej klasztor uległ zniszczeniu. Odbudowano go i w 1925 r. oddano do użytku Salezjanom. Następna wojna też nie oszczędziła budowli i podobnie jak przedtem została zniszczona i odbudowana. Obiekt został zaadoptowany na salezjańską szkołę średnią.

Pozostałości lutomierskiego zamku ukryte są w południowym skrzydle klasztoru. Świadomie nie otynkowana elewacja ujawnia średniowieczną gotycką fakturę muru ceglanego ozdobionego rombami dekoracji zendrówkowej. We wschodniej części elewacji budynku widoczny jest ślad ostrołukowego otworu bramnego z dwiema furtkami zamurowany wyraźnie inna cegłą.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Lutomiersku
Gminne Centrum Informacji w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II 11
95-083 Lutomiersk
tel. 436 776 461
gci.lutomiersk@op.pl
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2017-03-12 16:59:11
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Ryszard Bonisławski -1238919840
Łęczyca
Zamek Królewski
fot. Ryszard Bonisławski

fot. Ryszard Bonisławski -1248952432
Oporów
Zamek Oporowskich
fot. Ryszard Bonisławski

fot. Piotr Sölle -1251550189
Besiekiery
Ruiny zamku
fot. Piotr Sölle

fot. Tomasz Szwagrzak -1248867275
Wojsławice
Ruiny zamku na wyspie
fot. Tomasz Szwagrzak

fot. Tomasz Szwagrzak -1248932329
Wolbórz
Zachowany kartusz herbowy
z wolborskiego zamku
fot. Tomasz Szwagrzak

fot. Marek Śmigiel -1248949380
Drzewica
Ruiny zamku Drzewickich
fot. Marek Śmigiel

fot. Marek Śmigiel -1248949453
Drzewica
Ruiny zamku Drzewickich
fot. Marek Śmigiel

fot. Marek Śmigiel -1248949504
Drzewica
Ruiny zamku Drzewickich
fot. Marek Śmigiel

fot. Ryszard Bonisławski -1248951311
Łęczyca
Zamek Królewski
fot. Ryszard Bonisławski

fot. Ryszard Bonisławski -1248952581
Oporów
Zamek Oporowskich
fot. Ryszard Bonisławski