MIĘDZYNARODOWY OŚRODEK INTEGRACJI MŁODZIEŻY PILICA

44 61 62 015

Kurnędz 1
97-330 Sulejów

pilicaymca.pl

http://pilica.ymca.pl

220 miejsca noclegowe