(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

Miłośnicy łódzkiej zieleni – łączmy się. Chrońmy zieleń doliny rzeki Sokołówki przed zniszczeniem i podpiszmy petycję.

Chrońmy zieleń przy ul. Wycieczkowej i Centralnej- NIE dla zurbanizowania otuliny Lasu Łagiewnickiego.

Urząd Miasta Łodzi wraz z Miejską Pracownią Urbanistyczną tworzy Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu dla terenów zielonych pomiędzy ul. Centralną i Wycieczkową, wg którego teren ma być podzielony na działki z zabudową domami jednorodzinnymi o dość dużej intensywności zabudowy. Wjazd na teren przewiduje się od lokalnej ulicy Centralnej w głębi spokojnego osiedla lub od ulicy Wycieczkowej. Jest to mocno zadrzewiony teren dawnej miejskiej szkółki drzew i krzewów. Pozostawiony samemu sobie przez ostatnie 40 lat zmienił się w piękny naturalny park. Jest obszarem niezwykle cennym przyrodniczo, zawierającym zróżnicowane formacje roślinne – skupiska dużych drzew i krzewów, także starodrzew, gęste zarośla, polany łąkowe, jest siedliskiem wielu gatunków dzikich zwierząt. Być może dla władz miasta jest to urbanistyczny nieużytek, ale takie nieurządzone tereny zieleni są konieczne dla częstego, nawet codziennego kontaktu z przyrodą. Stanowią element systemu korytarzy ekologicznych w miastach, niezbędnych dla funkcjonowania przyrody i czerpania z niej korzyści (tzw. usług ekosystemów). Tzw. nieużytki to żywe odnawiające się przyrodniczo przestrzenie, bogactwo bioróżnorodności tak cenne w przestrzeni miejskiej, polepszające klimat miasta, idealne dla wielu form aktywności, ochrony przyrody i rekreacji. Budowa tutaj oznacza całkowitą destrukcję istniejącego ekosystemu – wycinkę drzew, zniszczenie miejsca zamieszkania dzików, saren i wielu gatunków małych ssaków i ptaków, zmianę struktury gleby. Wpłynie to, oczywiście niekorzystnie, na mikroklimat okolicy.  Budowa osiedla jednorodzinnych rezydencji zmieni charakter malowniczej zielonej okolicy naszego osiedla z zabudowy jednorodzinnej willowej na intensywną zabudowę mieszkaniową nawet może blokowisko. Nie dość, że zniknie ta zieleń, to znacznie wzrośnie ruch samochodowy, co za tym idzie pogorszy się jakość powietrza w naszym najbliższym otoczeniu. Większy ruch samochodowy to również mniejsze bezpieczeństwo przemieszczania się i hałas. Okolica jest nieprzystosowana do przyjęcia tak dużej ilości dodatkowych mieszkańców. Obecnie zieleniec sąsiaduje z doliną rzeki Sokołówki, rzeką narażoną na wyschnięcie. Przestrzennie i urbanistycznie komponuje i dopełnia zrealizowaną w ostatnich latach budowę zbiornika retencyjnego „Wycieczkowa”. Teren sąsiaduje też ze Szkołą Podstawową nr 120 i pieszym łącznikiem pozwala na przepływ rowerzystów i pieszych z ulicy Centralnej do Wycieczkowej. Pozostawienie tego zielonego terenu jest cenne, pożyteczne i spójne z ekologicznym kierunkiem wyznaczonym ostatnio przez władze Łodzi. W wyniku zmian klimatycznych i występowania bardzo suchych lat, bardzo trudne jest utrzymanie nowo zasadzonych drzew i  zieleńców w mieście, w tym wypadku istniejąca tu roślinność nie wymaga żadnych nakładów. Obecnie otwarty teren zielony nie wymaga żadnego doinwestowania ani pielęgnacji, jedynie okresowego sprzątania śmieci. Jest rezerwą zieleni dla coraz bardziej zabudowującej się okolicy dookoła, alternatywą dla dalej położonego Lasu Łagiewnickiego, która z czasem będzie zyskiwać na znaczeniu. Należy go chronić, a nie niszczyć. Razem możemy zatrzymać te nieekologiczne plany miasta, wystarczy, że złożysz podpis pod petycją. Wyślijmy jasny sygnał do Urzędu Miasta, że nie chcemy by niszczono przyrodę i spokój naszego osiedla! Razem możemy uratować przyrodę, klimat, spokój i ciszę naszego najbliższego sąsiedztwa.

Źródło: https://www.petycjeonline.com/chromy_ziele_przy_ul_wycieczkowej_i_centralnej-_nie_dla_zurbanizowania_otuliny_lasu_agiewnickiego?fbclid=IwAR1Nt9sbwF7qTyF_ZVZ0oGN1cx-Wpew1HDlfhxAMLcTOQGNOEArYynk_CmM

czytaj dalej

Z okazji urodzin Łodzi – naszego miasta, przyjdźmy w samo południe pod Urząd Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104), aby wspólnie odsłuchać hejnał.

29 lipca przypadają dwie rocznice:

597 lat temu #Łódź uzyskała prawa miejskie

22 lat temu “Prząśniczka” po raz pierwszy została odegrana jako oficjalny hejnał miasta

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/hejnal-miasta-przasniczka/

czytaj dalej

RESTAURACJA LAGUNA

42 276 63 63

ul. Witosa 25
95-070 Aleksandrów Łódzki

http://lagunarestauracja.com

czytaj dalej

RESTAURACJA PELIKAN

42 276 44 46

ul. Wierzbińska 58
95-070 Aleksandrów Łódzki

biuro@pelikan.info.pl

http://pelikan.info.pl

czytaj dalej

SALA BANKIETOWA – W DOBRYM STYLU

518 605 405

ul. Piłsudskiego 10
95-070 Aleksandrów Łódzki

sala.wdobrymstylu@gmail.com

czytaj dalej

RESTAURACJA QUCHNIA

576 015 555

ul. Wojska Polskiego 88
95-070 Aleksandrów Łódzki

kontakt@restauracjaquchnia.pl

https://restauracjagalante.pl

czytaj dalej

RESTAURACJA GALANTE

535 951 111

ul. Pabianicka 31
95-070 Aleksandrów Łódzki

galante@restauracjagalante.pl

https://restauracjagalante.pl

czytaj dalej

RESTAURACJA CZARNY STAW

509 822 278

Nowy Adamów 3
95-070 Aleksandrów Łódzki

zapraszamy@czarnystaw.pl

http://czarnystaw.pl

czytaj dalej

RESTAURACJA PRZYSTANEK

786 234 020

ul. Piotrkowska 43
95-070 Aleksandrów Łódzki

czytaj dalej

DOM WESELNY ADRIATICO

42 649 96 53

ul. Rokicińska 102b
95-020 Andrespol

adriatico_res@o2.pl

http://adriatico.com.pl

czytaj dalej