(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

Turystyka Zrównoważona – nowy kierunek na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

Turystyka zrównoważona to nowy kierunek Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Są to studia stacjonarne II stopnia, które ruszają od roku akademickiego 2022/23. Warto dodać, iż jest to pierwszy taki kierunek w Polsce.

Kierunek Turystyka Zrównoważona będzie kształcić w zakresie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju w turystyce i rekreacji, określonych w rezolucji „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 25 września 2015 r.

W trakcie dwuletnich studiów słuchacze dowiedzą się m.in.:

– jak świadomie organizować turystykę i przestrzeń turystyczną, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju oraz takimi ideami, jak Leave No Trace, Slow Tourism, Ecotourism, Slow City, Green City,

– jak odpowiedzialnie i etycznie czerpać  z zasobów przyrodniczych i antropogenicznych oraz jak chronić dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe dla przyszłych pokoleń,

– jak dbać o swoje  otoczenie w duchu poszanowania drugiego człowieka,

– jak tworzyć i organizować lokalne produkty turystyczne i jak promować lokalność.

Przekazana wiedza akademicka będzie wsparta analizą przykładów dobrych  praktyk z Polski i świata. Studenci zapoznają się  z narzędziami badawczymi (w tym GIS), pozwalającymi na naukowe zrozumienie zjawisk we współczesnej turystyce i rekreacji, metodami planowania przestrzeni turystycznej oraz sposobami budowania strategii turystycznych. Do wyboru zaproponowane zostaną przedmioty fakultatywne, prowadzone w języku polskim i angielskim, obejmujące szeroką problematykę zrównoważonego  rozwoju w turystyce i rekreacji. Podczas ćwiczeń terenowych słuchacze odbędą badania naukowe oraz poznają przykłady realizacji celów zrównoważonego rozwoju w turystyce w wybranym regionie Polski. Będą mieć możliwość wzięcia udziału w projektach badawczych i edukacyjnych w kraju i za granicą, realizujących problematykę turystyki zrównoważonej.

Wśród głównych przedmiotów należy wymienić: problemy współczesnego świata, podstawy turystyki, globalne problemy turystyki, etyka zrównoważonego rozwoju, społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju, polityki zrównoważonego rozwoju, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w turystyce, infrastruktura w turystyce zrównoważonej, metodologia badań turystyki, metody badań ilościowych i jakościowych, GIS, przestrzeń turystyczna, planowanie przestrzenne w turystyce, strategie rozwoju turystyki, English Workshops, projekt badawczy.

Zajęcia poprowadzą pracownicy naukowi UŁ, a w ramach wykładów eksperckich naukowcy z Polski i zagranicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz zaproszeni goście.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów. Kandydaci powinni posługiwać się językiem angielskim co najmniej na poziomie B2.

Zapisy na www.rekrutacja.uni.lodz.pl

czytaj dalej

Zostań wolontariuszem i pomagaj uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy

Zgłoś się jako wolontariusz, jeśli chcesz zaangażować się w pomoc dla uciekających przed wojną toczącą się za naszą wschodnią granicą.

Aby się zgłosić dla należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie i podać dane kontaktowe.  Z punktu widzenia organizacyjnego bardzo ważne jest aby podać  w zgłoszeniu w jakiego typu wsparcie wolontariusz chce się zaangażować, jakimi umiejętnościami dysponuje czy jakimi zasobami chce się podzielić.

Zgłoszenia należy dokonywać na stronie https://lodzkiepomaga.pl/pl/

czytaj dalej

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w projekcie Młodzi Na Start 2 – dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia zamieszkujących subregion sieradzki

Celem projektu „Młodzi na start II” jest zwiększenie w latach 2021-2023 aktywności zawodowej 40 osób w wieku od 18. do 29. roku życia, zamieszkujących subregion sieradzki województwa łódzkiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w związku z pandemią COVID-19 lub znajdują się wśród grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy. Powiaty wchodzące w skład subregionu sieradzkiego:łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski.

 

Tytuł projektu: Młodzi na start II

Wartość projektu: 1 978 342,80 zł, w tym dofinansowanie 1 956 725,66 zł

Okres realizacji projektu: 01.10.2021 – 30.06.2023

Rekrutacja uczestników: trwa nabór ciągły

 

 Harmonogram projektu:

Wyniki rekrutacji uczestników: grudzień 2021.

Doradztwo i szkolenia: styczeń – luty 2022.

Nabór i ocena biznesplanów: luty – marzec 2022.

Podpisanie umów o wsparcie finansowe: kwiecień 2022.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej: maj – czerwiec 2022.

 

Grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

 • osoby z kategorii NEET (ang. not in employment, education or training) – osoba, która nie pracuje, nie kształci się, nie szkoli się.,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety,
 • osoby odchodzące z rolnictwa,
 • imigranci, reemigranci.

Wsparciem zostaną objęte:

osoby w wieku 18-29 lat, pozostające bez pracy (bezrobotne – zarejestrowane lub niezarejestrowane w urzędzie pracy, bądź bierne zawodowo), które:

– utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku z powodu COVID-19 – za utratę zatrudnienia wskutek pandemii Covid-19 uznaje się każdą utratę zatrudnienia, która nastąpiła w okresie po 1 marca 2020 r. (co najmniej 80% uczestników) lub

– znajdują się w jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (maksymalnie 20% uczestników).

W ramach projektu uczestnicy objęci wsparciem otrzymają:

 • Wysokiej jakości usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe), dostępne na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej.
 • Stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu.
 • Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050, 00 zł.
 • Wsparcie finansowe pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków koniecznych do poniesienia w wysokości 2600 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Kontakt:

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

Tel: 42 208 92 01

E-mail: mlodzi2@larr.pl

 

Szczegółową listę dokumentów niezbędnych do udziału w rekrutacji oraz szczegóły projektu Młodzi Na Start 2 można znaleźć na stronie ŁARR

https://larr.pl/mlodzi-na-start-2-dotacja-subregion-sieradzki?fbclid=IwAR0Bm1yLH-MpWfwacKz9CK9WAsxAxN3GIbhaySu8-fpd0nt6ITGKO7GJ7WE

czytaj dalej

Wystawa malarstwa Małgorzaty Rynarzewskiej pt. „Dotyk” w MCK w Bełchatowie

Miejskie Centrum Kultury zaprasza do obejrzenia wystawy malarstwa Małgorzaty Rynarzewskiej pt. „Dotyk”, która eksponowana będzie w Galerii MCK od 7 – 30 kwietnia 2022 r.

Obrazy Małgorzaty Rynarzewskiej to „napięcie i cisza, równowaga między krzykiem a szeptem, to dopełnienie i poszerzenie świata teatru, który jest jej wielka pasją. Jej sposób postrzegania twórczości, w piękny sposób oddają słowa: „W malarstwie poszukuję tego, co nie przemija, stąd tematy: kobieta, bursztyn – świat rządzony nieprzekraczalnymi i zarazem poznawalnymi prawami to archetyp Dzikiej Kobiety i Dzikiej Przyrody – erupcja piękna sprzed wieków, harmonii i wyciszenia, prawdy o mnie samej, która bezpośrednio dotyka moich uczuć, to rozmowa każdego dnia wciąż od nowa ze sobą i widzem o trudnej miłości trudnego świata…”. Małgorzata Rynarzewska zajmuje się malarstwem, przede wszystkim olejnym, scenografią, konserwacją zabytków, architekturą wnętrz i terenów zielonych, wystawiennictwem, edukacją dzieci i młodzieży, a także prowadzi zajęcia malarskie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Posiada dyplom nauczyciela sztuki życia Vedic Art. Artystka regularnie bierze udział w Międzynarodowych Plenerach Malarskich jak również w Triennale Tkaniny w Kowarach. Jej prace znajdują się w kolekcjach w Polsce i zagranicą – w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych.

czytaj dalej

Jarmark Wielkanocny na Piotrkowskiej

Rozpoczęły się przygotowania do wiosennego jarmarku świątecznego na ulicy Piotrkowskiej. W Łodzi znów pojawią się wystawcy z całej Polski oferując regionalne przysmaki i wielkanocne ozdoby. W programie jarmarku znajda się także warsztaty oraz występy artystyczne w świątecznym klimacie.

Łódzki Jarmark Wielkanocny rozpocznie się 31 marca i potrwa do 15 kwietnia. W tym czasie okolice pasażu Schillera wypełnią się kolorowymi stoiskami i świątecznymi dekoracjami. Na Piotrkowskiej stanie blisko 40 domków handlowych, w których można będzie kupić m.in. tradycyjne wyroby i wielkanocne ozdoby.

Na liście wystawców znajdują się polscy producenci i rzemieślnicy, ale kupić będzie można także rękodzieło z różnych stron świata. Nie zabraknie rozmaitości na wielkanocny stół – poczynając od obrusów, serwet i koszyków przez dekoracje świąteczne z wikliny i siana, a kończąc na tradycyjnych smakołykach: wędlinach z domowej wędzarni, chlebach na zakwasie, serach z Podhala, miodach naturalnych, chałwie, winach regionalnych, ciastach i, co najważniejsze podczas Wielkanocy, ekologicznych jajach. Dla amatorów słodkości przygotowane będą stoiska z wypiekami świątecznymi.

Łódzki Jarmark Wielkanocny zakłada bogaty program atrakcji, w tym wydarzenia skierowane do osób z Ukrainy. Organizatorzy planują zorganizowanie zbiórek wspierających osoby z napadniętego przez Rosję kraju.

czytaj dalej

E – certyfikacja Centrów i Punktów Informacji Turystycznej!!

Szanowni Państwo,

Polska Organizacja Turystyczna  w ramach promocji i rozwoju Polskiego Systemu Informacji Turystycznej prowadzi certyfikację Centrów i Punktów Informacji Turystycznej.

Certyfikacja  w 2022 r. prowadzona jest w oparciu o indywidualne zgłoszenia jednostek informacji turystycznej, których można dokonać poprzez zalogowanie się i wypełnienie zgłoszenia w specjalnie do tego przygotowanej aplikacji znajdującej się pod linkiem:

https://certyfikacja-it.pot.gov.pl/

Wnioski o certyfikację można składać od 28.12.2021 r. do 30.06.2022 r.

Aby weryfikacja wniosku przebiegła poprawnie i w terminie ogłoszonym przez POT, zgłoszenia do komisji regionalnych mogą wpływać tylko do końca maja 2022 r.

Celem prowadzenia certyfikacji informacji turystycznej jest:

 • Zapewnienie odpowiedniej jakości i standardu obsługi turystów poprzez jednostki informacji turystycznej,
 • Rozwój ogólnopolskiej sieci jednostek informacji turystycznej współpracujących na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
 • Udostępnianie informacji turystycznej środkami elektronicznymi

Regulamin, a także wszystkie szczegóły dotyczące zgłoszenia się do tegorocznej edycji certyfikacji POT można pobrać ze strony https://www.pot.gov.pl/pl/dzialalnosc/certyfikacja-it

Do korzyści wynikających z przeprowadzenia procesu certyfikacji należą:

 • promocja na portalach POT i w mediach społecznościowych, m.in. w grupie POT-ROT-LOT-FIT na Facebooku
 • możliwość udziału w Konkursie POT „Na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce”
 • włączenie bazy certyfikowanych CIT/PIT w system CRM (mailing o wydarzeniach, spotkaniach, działaniach i kampaniach POT)
 • organizowanie spotkań eksperckich z certyfikowanymi CIT/PIT (wg zapotrzebowania zgłaszanego przez CIT/PIT)
 • otwarcie możliwości prezentowania się podczas wydarzeń organizowanych przez POT
 • uczestnictwo w szkoleniach dla kadr IT w regionach Polski
 • członkostwo w Forum Informacji Turystycznej i udział w Walnym Zgromadzeniu członków FIT
 • współpraca w akcjach promocyjnych o charakterze ogólnopolskim
 • dostęp do wydawnictw promocyjnych POT

Zachęcamy wszystkie Centra i Punkty Informacji Turystycznej z terenu Województwa Łódzkiego do wypełnienia zgłoszenia i udziału w tegorocznej edycji.

 

czytaj dalej

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków ROTWŁ w sprawie potępienia agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

W dniu 3.03.2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków, podczas którego członkowie stowarzyszenia ustalili wspólne stanowisko w sprawie potępienia agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Ze stosowanym dokumentem można zapoznać się poniżej.

stanowisko z WZC

czytaj dalej

MCK w Bełchatowie zaprasza na spotkanie Klubu Podróżnika

Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie zaprasza na spotkanie Klubu Podróżnika, które odbędzie się 17 marca br. o godzinie 18:00 w sali teatralno-widowiskowej MCK PGE Giganty Mocy.

Gościem marcowego spotkania będzie Nikita Gierasymovich, z pochodzenia Białorusin, a z wyboru – prawdziwy obywatel świata. Nikita urodził się i wychował w Mińsku, zaś od półtora roku mieszka w Warszawie, gdzie pracuje jako realizator dźwięku. Nasz gość opowie bełchatowianom o największej przygodzie swojego życia – trzymiesięcznej podróży szlakiem świętego Jakuba, który wiedzie od zachodniej granicy Francji, przez północną Hiszpanię, aż do Santiago de Compostela – hiszpańskiego miasta położonego blisko wybrzeża Oceanu Atlantyckiego. Podróży, która wymaga odwagi i wytrwałości; podróży bez przygotowania, pieniędzy i sprzętu. Opowieść Nikity będzie nie tylko relacją z podróży, lecz także opowieścią o zaufaniu, dobrych ludziach spotykanych w drodze i o wolności. Czeka nas zatem głęboka refleksja o życiu, którego esencją jest ruch. I o tym, że wszyscy jesteśmy pielgrzymami.

Drogą świętego Jakuba wędrują pielgrzymi nieprzerwanie od tysiąca lat. To jeden z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych.

Wstęp wolny.

czytaj dalej

W Manufakturze

Urodomaniaczki łączcie się! Powraca Festiwal „Meet My Make Up”

Metamorfozy pod okiem stylistki, warsztaty z makijażu, konsultacje z trychologiem – to tylko część atrakcji zaplanowanych na weekendowy (11-12.03) festiwal Meet My Make Up w Manufakturze. Imprezę poprowadzi charyzmatyczny i pełen dobrej energii duet – siostry ADiHD, czyli Milena i Ilona Krawczyńskie.

 

Razem dla Ukrainy – zbiórka w Manufakturze

Chcąc okazać wsparcie społeczności ukraińskiej, Manufaktura uruchomiła zbiórkę specjalistycznych produktów, które wesprą nie tylko uchodźców, ale także żołnierzy i fundacje prozwierzęce. Dzięki hojności darczyńców, udało się zebrać już 10 tysięcy złotych.

 

Najemcy Manufaktury wspierają Ukrainę

Najemcy Manufaktury aktywnie włączyli się w pomoc na rzecz Ukrainy. Zarówno duże sieci, jak i mniejsi przedsiębiorcy okazują swoje wsparcie.

 

Ahoj smakosze! Festiwal Homarów w Seafood Bar&Market

W najbliższy weekend załoga Seafood Bar&Market zaprasza wygłodniałe wilki morskie na Festiwal Homarów! Od piątku do niedzieli (11-13.03) czeka na Was specjalne menu z homarami w roli głównej.

 

Marzec z kulinarnymi wyzwaniami

Ruszyła kolejna edycja warsztatów kulinarnych dla dzieci. W marcowe niedziele młodzi kucharze-amatorzy będą mogli spróbować swoich sił m.in. w zwijaniu rolek sushi czy pracy z ciastem francuskim.

Źródło: MANUFAKTURA

czytaj dalej

Spacery z Zieloną Łodzią

Zielona Łódź rusza z dziesiątym już, jubileuszowym sezonem spacerów i wycieczek rowerowych.

Zapraszamy tradycyjnie w każdą niedzielę o godzinie 12.00. Będziemy zwiedzać łódzkie (i nie tylko łódzkie) parki, ogrody, tereny zieleni, ciekawe obiekty architektoniczne, historyczne, a także  wiele ciekawych zakamarków naszego miasta. Wszystkie spacery i wycieczki rowerowe mają formułę otwartą, nie wymagają wcześniejszych zapisów, są całkowicie bezpłatne.

Spacery prowadzić będą zaprzyjaźnieni z Zieloną Łodzią przewodnicy, historycy, botanicy, dendrolodzy – specjaliści z różnych dziedzin, których łączy jedno – zamiłowanie do historii i przyrody naszego miasta. Zaplanowaliśmy blisko czterdzieści spacerów, przejdziemy i przejedziemy setki kilometrów, zobaczymy mnóstwo ciekawych miejsc, nie zabraknie także 12-godzinego spaceru nocnego.

 

niedziela 13 marca

 

Pierwszy spacer odbędzie się w niedzielę 13 marca. Przypominając o 82. rocznicy utworzenia Litzmannstadt Ghetto zapraszamy na spacer śladami jego mieszkańców. O wybranych osobach, budynkach i wydarzeniach z historii getta opowie Krzysztof Golec-Piotrowski, architekt, społecznik, miłośnik Łodzi.

Start spaceru o godz. 12.00 w Parku Staromiejskim przy pomniku Dekalogu.

Zakończenie na Placu Piastowskim około godz. 14.00.

Udział bezpłatny.

 

Plac Strażacki – ilustracja ze źródeł: https://commons.wikimedia.org/

 

Zajęcia biegowe z Zieloną Łodzią.

 

Przypominamy, że ruszyły zajęcia biegowe z Zieloną Łodzią.

Bezpłatne i ogólnodostępne treningi odbywają się w Parku 3-go Maja we wszystkie wtorki marca o godz. 18:00.

Treningi prowadzi trener lekkoatletyki Ewa Ochmańska – wieloletnia biegaczka, maratonka i ultramaratonka.

Zajęcia w grupie pozwolą Wam zadbać o kondycję fizyczną i psychiczną oraz rozładują stres.

Wspólne treningi w miłej atmosferze przygotują Was również do indywidualnych wyzwań w sezonie wiosenno-letnim.

Zbiórka: wtorki (18:00) – parking przy hali sportowej MOSiR, u zbiegu ul. Małachowskiego i Konstytucyjnej.

Liczba miejsc nieograniczona.

Zajęcia trwają 60-75 minut, przeznaczone są dla wszystkich chętnych.

 

Serdecznie zapraszamy,

 

Zespół Zielonej Łodzi

Zarząd Zieleni Miejskiej

Marek Jakubowski 601221684

Małgorzata Kubica 797995098

Łukasz Janczar 797995099

 

https://www.facebook.com/Zielonalodz

/

czytaj dalej