(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

Akademia Liderów- II edycja

Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji projektu Akademii Liderów „AKADEMIA LIDERÓW – podniesienie kompetencji zawodowych kadry menadżerskiej na temat zarządzania destynacją turystyczną i jakością produktów turystycznych. II edycja”, organizowanego przez Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych we współpracy z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego.

Cykl konferencyjno-szkoleniowy, składający się z 4 szkoleń online oraz 1 konferencji stacjonarnej, przeznaczony jest dla przedstawicieli regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych z całej Polski. Adresatami są także kadry menadżerskie organizacji, funkcjonujących w systemie promocji turystycznej Polski POT-ROT-LOT.

 Pierwsze szkolenie planowane jest na czerwiec, pozostałe wrzesień, październik, konferencja podsumowująca na październik/listopad. Jeden warsztat trwać będzie 5 godzin zegarowych. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Uczestnicy otrzymają imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo. Warunkiem jego uzyskania będzie udział w co najmniej 75% spotkań w całym cyklu szkoleń (tzn. 3 z 4 szkoleń).

Proponowana tematyka szkoleń – Akademii Liderów 2022:
1. Skuteczne kampanie promocyjne w turystyce – dobre praktyki (szkolenie online).
2. Efektywna promocja w Internecie (strony www. i social media) – dobre praktyki (szkolenie online).
3. Komercjalizacja oferty turystycznej – sprzedaż oferty obiektu noclegowego/sprzedaż usługi turystycznej – efektywne kanały sprzedaży dla branży turystycznej w ramach danej marki terytorialnej (szkolenie online).
4. Modele współpracy różnych podmiotów w regionie, czyli sprawdzony sposób na efektywną współpracę i zarządzanie marką turystyczną/destynacją turystyczną. Organizacja pracy – nakłady a efektywność (organizacja pracy jako proces – w oderwaniu od stricte branży turystycznej). Zarządzanie projektem (szkolenie online).
5. Sukces promocyjny i sprzedażowy w dobie kryzysu – przykłady skutecznych działań, przykłady zmiany produktów i usług oraz oferty w zależności od zmieniającego się rynku/okoliczności – konferencja podsumowująca w Warszawie (w formule stacjonarnej (o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju).

Zapisy do drugiej edycji Akademii Liderów odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres biuro@rotwl.pl.

karta zgłoszeniowa

Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.