(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

Aktywne spędzanie czasu wolnego to podstawa! A może Nordic Walking?

Haaaaaaaalloooooo Łódź jak odpoczywać to tylko aktywnie i najlepiej na świeżym powietrzu

Serdecznie zapraszamy na zajęcia #nordicwalking

Obiekt Rekreacyjny “Stawy Jana” (zbiórka przy przystani) – poniedziałki, czwartki godz. 10:00-11:30

Obiekt Rekreacyjny “Stawy Stefańskiego” (zbiórka przy siłowni zewnętrznej) – wtorki godz. 10:00-11:30

Obiekt Rekreacyjny “Młynek” (zbiórka przy przystani) – piątki godz. 14:30-16:00

Park im. Piłsudskiego (zbiórka przy Amfiteatrze)– środy godz. 10:00-11:30, czwartki godz. 16:30-18:00

Park im. Poniatowskiego (zbiórka na parkingu przy ul. Inżynierskiej i Parkowej) – poniedziałki godz. 14:30-16:00, środy godz. 15:30-17:00

Park im. Mickiewicza (zbiórka na parkingu przy ul. Zgierskiej) – środy godz. 13:00-14:30, czwartki godz. 14:00-15:30

Park Szarych Szeregów (zbiórka przy wejściu na pływalnię) – wtorki godz. 14:30-16:00

Park Źródliska (zbiórka przy Palmiarni) – piątki godz. 10:00-11:30

Park 3 Maja (zbiórka przed halą sportową przy ul. Małachowskiego 7) – poniedziałki, środy godz. 17:30-19:00

Źródło: https://www.facebook.com/mosirlodz