(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

Ankieta Polskiej Organizacji Turystycznej

 

Szanowni Państwo!
Pod koniec ubiegłego roku Polska Organizacja Turystyczna uruchomiła na swojej stronie promocyjnej (polska.travel) stałe badanie dotyczące wyjazdów krajowych mieszkańców Polski. Celem badania jest pozyskanie wiedzy o zachowaniach turystów krajowych: celach i kierunkach wyjazdów, sposobie organizacji podróży, wykorzystywanych podczas planowania podróży źródłach informacji itp.

 

Kobieta stojąca nad brzegiem morza