(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

Edyta Buchelt

Uroczystości Bożego Ciała w regionie łódzkim – relacja z podróży prasowej

W dniach 30-31 maja 2024 r. odbyła się podróż prasowa dziennikarzy i przedstawicieli branży turystycznej z Japonii po regionie łódzkim.🇯🇵😍 Podróż została przygotowana przez ROTWŁ we współpracy z Zagranicznym Ośrodkiem Polskiej Organizacji Turystycznej w Tokio. Szczególną uwagę należy zwrócić na pracę, wkład i zaangażowanie w organizację przedsięwzięcia Pani Miyuki Ishikawy p.o. dyr. ZOPOT w Tokio.🇯🇵🥰

Harmonogram przewidywał udział w uroczystościach Bożego Ciała organizowanych w Łowiczu i Spycimierzu. W Łowiczu grupa została oprowadzona po Bazylice, atrakcjach łowickiego rynku, a także uczestniczyła w procesji Bożego Ciała. Warto szczególnie podkreślić, że obie tradycje kultywowania święta Bożego Ciała, Łowicka i Spycimierska, zostały wpisane na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Następnie grupa udała się do Uniejów Uzdrowisko Termalne i Spycimierza. 👩‍🍳Posiłki dla grupy serwowane były w Restauracji Herbowej na Zamku w Uniejowie.
Podróż nie byłaby możliwa gdyby nie zaangażowanie, pomoc i hojność Urzędu Miasta w Uniejowie. 😍
Goście spędzili noc w malowniczym hotelu na zamku, skorzystali z oferty Termy Uniejów, a także odbyli, krótką wycieczkę po okolicy.🌃🏊‍♀️
W drugim dniu delegacja japońska miała przyjemność jako jedna z pierwszych odwiedzić Centrum Spycimierskie Boże Ciało. W Centrum zostali powitani przez Pana Józefa Kaczmarka – Burmistrza Uniejowa, Pana Tomasza Wójcika Przewodniczącego Rady Miejskiej w Uniejowie oraz Pana Andrzeja Szoszkiewicza koordynatora projektu. Po Centrum Spycimierskiego Bożego Ciała oprowadził Pan dr Jędrzej Kałużny, który przybliżył już blisko 200 letnią tradycję układania kwiatowych dywanów i opowiedział o wystawie przygotowanej w obiekcie.

Następnie grupa odwiedziła ZOO Borysew i Łódź Lodz.Travel. W Borysewie największą atrakcją było pokazowe karmienie białych lwów i tygrysów.🦁🐅 Białe lwy żyjące w ZOO Borysew, dzięki swojemu białemu umaszczeniu należą do najbardziej unikalnych zwierząt na świecie, populacja żyjąca w ZOO stanowi aż 15 % światowej populacji tych zwierząt.
Jesteśmy szczególnie dumni z możliwości goszczenia w naszym regionie tak znakomitych gości.🥰Liczymy, że wieloletnia praca w przygotowanie tej jak i poprzednich podróży prasowych zaowocuje podczas organizacji EXPO w Osace w 2025 r. 🇯🇵 W czasie tej światowej wystawy🇵🇱 Polska ma mieć swój pawilon, w którym mamy nadzieje być szeroko reprezentowani.
📷Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z przebiegu podróży prasowej.
Szczególne podziękowania przekazujemy również dla władz Województwo Łódzkie, Powiat Łowicki i Miasto Łowicz i Uniejów Uzdrowisko Termalne oraz ZOO Borysew za przekazania drobnych upominków dla uczetników study press.🥰

#WojewództwoŁódzkie #Uniejów #Łowicz #Spycimierz #ProcesjaBożegoCiaławŁowiczu #DywanyKwiatowe #TermyUniejów #ZOOBorysew #Łódź #UNESCO

 

 

 

 
czytaj dalej

Ruszyły zapisy na bezpłatne wycieczki na Festiwal Ogrodniczy w Nieborowie 8 czerwca 2024 r.!!!

AKTUALIZACJA: Informujemy, że listy zapisów zarówno podstawowe jak i rezerwowe zostały zamknięte.

Wycieczki na Festiwal Województwo Łódzkie Ogrodem Polski 8 czerwca 2024 r. ZAPISY!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych wycieczkach autokarowych z przewodnikiem do Nieborowa!!!

WYCIECZKI RUSZAJĄ Z:

Punktem kulminacyjnym wieczoru będzie koncert muzyki filmowej w wykonaniu 𝙂𝙧𝙤𝙝𝙢𝙖𝙣 𝙊𝙧𝙠𝙞𝙚𝙨𝙩𝙧𝙖 & 𝘽𝙖𝙧𝙩𝙚𝙠 𝙂𝙧𝙯𝙖𝙣𝙚𝙠.

Zapisy na wycieczki odbywają się za pośrednictwem formularza zgłoszenia dostępnego tutaj

Informacje_organizacyjne

Klauzula_RODO

regulamin_wycieczek_WLOPv3

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń, termin zgłoszeń do 5 czerwca. Udział w wycieczce jest bezpłatny!!

UWAGA!!! ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY PRZEBIEGU TRASY I GODZINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA WYCIECZKI.

 

Piękno przyrody województwa łódzkiego można podziwiać na filmie:

 

 

czytaj dalej

Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków ROTWŁ za nami!

W dniu 28.02.2024 r. w Agat Hotel & Restauracja  w Łodzi odbyło się Walne  Wyborcze Zgromadzenie Członków ROTWŁ. Spotkanie prowadzili Pan Andrzej Danowski Wiceprezes Zarządu ROTWŁ i Pan Artur Matiaszczyk, Wiceprezes Zarządu ROTWŁ.

Po powitaniu wszystkich Delegatów, przyjęciu porządku i regulaminu obrad,  a także regulaminu wyborczego dokonano wyboru Komisji Mandatowo-Wyborczej w składzie: Maciej Kronenberg, Konrad Dzięcielewski,  ks. Adam Matysiak; Komisji Uchwał i Wniosków  w składzie: Małgorzata Karolczak, Tomasz Koralewki, Edyta Buchelt.   Protokolantką obrad została wybrana Joanna Szymczak – Ryczel.

W kolejnej części spotkania zaprezentowano sprawozdanie finansowe za 2023 r. (referowała Pani Ewa Krawczyk) oraz merytoryczne za okres kadencji  (lata 2020-2023 ) w postaci krótkiego filmu opracowanego na potrzeby prezentacji podczas obrad. Po sprawozdaniu Komisji Mandatowo – Wyborczej w sprawie ważności obrad odbyły się głosowania. Delegaci zatwierdzili uchwały o realizacji planów: merytorycznego i finansowego, o rozliczeniu wyniku finansowego za 2023 rok. Po przedstawieniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, które prezentował Pan Witosław Madej, Delegaci zatwierdzili uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu ROTWŁ za 2023 rok, po wniesieniu formalnego wniosku z sali delegaci przegłosowali również uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu ROTWŁ za okres kadencji czyli za lata 2020 -2023

Kolejnym punktem programu była prezentacja nowych Członków Stowarzyszenia, którymi są: Muzeum Diecezjalne w Łowiczu; Black Word; Gmina Koluszki; Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej; Stowarzyszenie Rajsport ActiveZ Nogami w chmurach (trener Przemysław Stupnowicz Łódzka Szkoła Nordic Walking). Przedstawicielom wręczono uroczyście certyfikaty Członkostwa.

Nowym Członkom serdecznie gratulujemy!

Komisja Skrutacyjna w składzie:  Mateusz Kurek, Małgorzata Wróblewska, Konrad Dzięcielewski i Paweł Szczepanik zawiązała się w kolejnej części zebrania w związku z rozpoczęciem tajnych głosowań  – wyboru Prezesa, Członków Zarządu,  a także Członków Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję, lata 2024-2027.

W wyniku wyborów do władz Stowarzyszenia ROTWŁ wybrano:

Pana Łukasza Stajudę – na Prezesa;
Pana Andrzeja Danowskiego –  na Wiceprezesa;
Pana Artura Matiaszczyka – na Wiceprezesa;
Pana Bogusława Szuberta -na  Skarbnika;
Pana Tomasza Koralewskiego – na Członka Zarządu;
Pana Zdzisława Hoffmanna- na Członka Zarządu;
Panią Annę Łastowską – na  Członka Zarządu;
Pana Wojciecha Węgrzynowskiego – na Członka Zarządu.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

Pan Andrzej Kołłątaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Pan Witosław Madej – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Pani Grażyna Kietla – Członek Komisji Rewizyjnej
Pan Mirosław Madajski  – Członek Komisji Rewizyjnej
Pani Agnieszka Manios – Członek Komisji Rewizyjnej

Następnie przedstawiono plan merytoryczny i założenia finansowe na 2024 r. Podjęte zostały uchwały dotyczące zatwierdzenia obu planów. Po czasie przeznaczonym na dyskusję spotkanie zakończyło się.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Delegatom obecnym na WZC Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Mamy nadzieję, że współpraca podjęta przez wszystkich członków ROTWŁ będzie owocowała wieloma przeprowadzonymi projektami i sukcesami.

Zapraszamy do obejrzenia Sprawozdania Zarządu z działalności programowej za okres kadencji (2020-2023)

czytaj dalej

Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków – materiały do pobrania.

Szanowni Państwo, Członkowie Stowarzyszenia ROTWŁ

Prezentujemy Państwu sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w 2023 r. jak i projekt planu merytorycznego jako propozycje ustępującego Zarządu do rozpatrzenia przez nowy Zarząd.

Jednocześnie informujemy, że głosowania podczas WZC będą odbywały się drogą elektroniczną. Każdy z Delegatów otrzyma swoje urządzenie do głosowania.

Przypominamy, że WZC odbędzie się w najbliższą środę tj. 28 lutego 2024 r. w Łodzi w Hotelu Agat zlokalizowanym przy ul. Strykowskiej 94.

Początek obrad planowany jest na godzinę 10:00.

Recepcja, bufet kawowy dostępny od godziny 9:00.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Dyrekcją bądź pracownikami biura.

 

Zgłoszenie_Delegata2024

Porzadek_obrad_28.02.2024

02.Regulamin_obrad_2024

03.Regulamin_wyborczy_walne_2024_28.02.2024

04.Bilans – 2024

05.RZIS 2024

Sprawozdanie_merytoryczne_ROTWŁ_2023

Sprawozdanie Zarządu z działalności programowej za okres kadencji (2020 -20233)

Projekt_merytorycznego_programu_pracy_ROTWŁ_na_2024

Merytoryka 2024_WZC

 

Łódzkie jest piękne – zobacz stronę https://www.lodzkie360.pl/

czytaj dalej

Praca szuka człowieka – zatrudnimy protokolanta!

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego poszukuje osoby do napisania protokołu z posiedzenia w dniu 28 lutego 2024r.

👉Oferujemy:
– Jednodniowe zlecenie na napisanie profesjonalnego protokołu,
– Atrakcyjne wynagrodzenie za wykonaną pracę,

👉Obowiązki:
– Obecność na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2024r.
– Dokładne notowanie przebiegu dyskusji, decyzji oraz innych istotnych informacji,
– Przygotowanie profesjonalnego protokołu na podstawie zebranych danych,
– Terminowe wykonane zlecenia

👉Wymagania:
– Doskonałe umiejętności związane z redakcją i składem tekstu,
– Bardzo dobra organizacja pracy,
– Znajomość języka polskiego na poziomie biegłym,
– Umiejętność pracy w szybkim tempie,
– Dyspozycyjność w dniu 28 lutego 2024r. w godzinach 9:00 – 17:00

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie krótkiego CV oraz informacji o doświadczeniu w na adres biuro@rotwl.pl do 9 lutego 2024r. W temacie wiadomości proszę wpisać “Aplikacja – Zlecenie Protokołu – 28.02.2024”.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożenie aplikacji.

#OfertaPracy #PRACA

Wspaniałe wycieczki po regionie łódzkim znajdziesz na stronie www.lodzkie360.pl

 

czytaj dalej

Nadleśnictwo Smardzewice zaprasza na Astro Lasy!

Wszystkich fanatyków nieboskłonu, gwiazd i obiektów niebieskich zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu, które odbędzie się 3 lutego w godz. 17-22 pod wiatą Nadleśnictwa przy ul. Głównej 1a w Smardzewicach. Organizatorem są Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Smardzewice przy współpracy z Miejskim Centrum Kultury. Wstęp wolny.

W programie przewidywane jest spotkanie z astronomem i wspólne oglądanie nieba z opowieściami, ognisko z kiełbaskami oraz konkursy z nagrodami. Wydarzenie odbędzie się w ramach obchodów 100-lecia Lasów Państwowych. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy pod nr. telefonu – 44 712 23 69 lub 504 068 149.

*Organizatorzy zastrzegają prawo do zmiany daty wydarzenia ze względu na słabą widoczność nieba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Materiały prasowe MCK Bełchatów

czytaj dalej

Ferie zimowe w Parku Miliona Świateł: magiczne chwile pełne blasku i zabawy

Podczas łódzkich ferii zimowych, Park Miliona Świateł w Łodzi przeniesie swoich gości w magiczną podróż do baśniowej krainy Królowej Śniegu. Ta popularna multimedialna wystawa świetlna zaprasza rodziny i przyjaciół do wspólnego odkrywania jego zimowych cudów.

„Park Miliona Świateł to wyjątkowa wystawa, gdzie magia światła łączy się z nowoczesną technologią, tworząc niezapomniane wrażenia dla odwiedzających w każdym wieku. Nasza wystawa to nie tylko spektakularne pokazy laserowe, ale również interaktywne instalacje świetlne, które przenoszą odwiedzających w zupełnie nowy wymiar rozrywki. – mówi Mateusz Kaczorowski z Multidekor firmy, która wspólnie z Łódzkim Centrum Wydarzeń tworzą wystawę.

Atrakcje dla całej rodziny

W tym roku, oprócz tradycyjnych atrakcji, Park Miliona Świateł wprowadza szereg nowości, które rozświetlą zimowe dni:

Pokazy laserowe: Niezwykłe spektakle światła i koloru, które oczarują zarówno dzieci, jak i dorosłych. Pokazy te łączą w sobie sztukę wizualną z najnowszymi technologiami, tworząc niezapomniane wrażenia. Zapraszamy w każdą sobotę i niedzielę co 30 minut od każdej pełnej godziny.

Foto budka 360°: Na wszystkich odwiedzających w każdą sobotę w ferie czeka interaktywna atrakcja, która pozwala uwiecznić wspomnienia z wizyty w parku w wyjątkowy sposób. Foto Budka 360° dostępna będzie bezpłatnie w każdą sobotę w ferie zimowe w Łodzi. To doskonała okazja do zabawy i stworzenia niepowtarzalnych zdjęć i filmów z rodziną i przyjaciółmi.

Atrakcje dla najmłodszych: Bezpieczne i pełna przygód atrakcje dla najmłodszych gości czekają na Źródliskach. Kolejka Ekspres Polarny umożliwia dzieciom odkrywanie parku z perspektywy, która dostarcza im radości i ekscytacji. 400m2 świetlnego Labiryntu Królowej i wielobarwna karuzela to darmowe atrakcje, które umilają pobyt w Parku.

Walentynkowa kraina miłości – cała wystawa w lutym zmienia się w wielokolorową krainę miłości. Cała oprawa Parku nabiera bardziej romantycznego charakteru zarówno poprzez jego kolorystykę, jak i oprawę muzyczną. W lutym jest to idealne miejsce do spacerów dla wszystkich zakochanych.

Bajkowa kraina Królowej Śniegu, idealne miejsce na zimowy spacer

Sercem Parku Źródliska jest multimedialna wystawa poświęcona Królowej Śniegu. Goście mogą zanurzyć się w świecie baśni Andersena, wędrując ścieżkami oświetlonymi milionem świateł, które tworzą niezwykłą atmosferę magicznej krainy.

Park Miliona Świateł to idealne miejsce na spędzenie ferii zimowych. Z jego atrakcjami zarówno młodsi, jak i starsi goście znajdą coś dla siebie – od relaksujących spacerów pośród świetlnych instalacji, przez aktywną zabawę, aż po edukacyjne elementy wystawy.

„Zachęcamy wszystkich mieszkańców Łodzi, jak i przyjezdnych z innych regionów Polski, do odwiedzenia naszej wystawy. To doskonała okazja, aby w magiczny sposób celebrować czas ferii zimowych, odpocząć od codziennych obowiązków i zanurzyć się w światłości, kolorach oraz nowoczesnej technologii” – zachęca Kaczorowski.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą doświadczyć niezapomnianych chwil pełnych magii i światła w Parku Miliona Świateł w Łodzi. Bilety dostępne są online oraz w kasach biletowych na terenie parku.

Wystawę można odwiedzać od poniedziałku do niedzieli. Bilety do kupienia na www.parkmilionaswiatel.pl lub w kasach na terenie Parku Źródliska w Łodzi.

Bilety:
Ulgowy 39,- | Normalny 45,- | Rodzinny 149,-

Dzieci do lat trzech — wejście darmowe | Ulgowy – 3 -18 lat, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie | Rodzinny – 2 osoby dorosłe + 2 dzieci ( 3-18 lat )

Organizator: ŁCW, Multidekor

Partnerzy: Helios

Patronat Medialny: Onet, RMF Maxx

Ź

Źódło: Materiały prasowe MULTIDEKOR, więcej informacji można znaleźć na stronie www.parkmilionaswiatel.pl 

czytaj dalej

Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków

Szanowni Państwo,

Zarząd Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się 28 lutego 2024 r.

Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia planowane jest o godzinie 10:00 w Hotelu Agat, mieszczącym się przy ul. Strykowskiej 94 w Łodzi.

Wszystkich Członków uprzejmie prosimy o zgłoszenie swojego przedstawiciela za pomocą dołączonego formularza zgłoszenia.

Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą na adres: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź, lub drogą elektroniczną (w formie skanu oryginału zgłoszenia) na adres biuro@rotwl.pl, nie później niż do dnia 16 lutego 2024 r., tj. przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków ROTWŁ.

Z góry dziękujemy za Państwa udział i aktywność.

Zgłoszenie_Delegata2024

 

Łódzkie jest piękne – zobacz stronę https://www.lodzkie360.pl/

czytaj dalej

Rollercoaster w wieży – oryginalna inwestycja parku rozrywki Mandoria

Niemal 25 metrów wysokości będzie mieć wieża, która powstanie przy parku rozrywki Mandoria w Rzgowie, k. Łodzi. Wszystko po to, aby umożliwić instalację nowego rollercoastera. Dzięki tej olbrzymiej inwestycji Mandoria zyska kolejną całoroczną atrakcję.

Pierwszy przejazd nowego rollercoastera Mandorii planowany jest na I kwartał 2025 roku. Wraz z jego premierą odwiedzającym zostanie udostępniona nowa strefa parku, stanowiąca kolejną dzielnicę renesansowego Miasta Przygód. Znajdą się tu rodzinne atrakcje
z wielkim wyczuciem wkomponowane w otoczenie oraz urokliwe punkty gastronomiczne.

Orzeł na torze

Aquila, bo taką nazwę inwestor wybrał dla nowej atrakcji, będzie czwartym rollercoasterem
w Mandorii – największym krytym parku rozrywki w Europie.

Tuż po wyruszeniu ze stacji jego wagoniki zostaną rozpędzone do swojej maksymalnej prędkości 70 km/h i przez wyrwę w murze wjadą do wnętrza wieży, aby później udać się
w szaloną podróż przez zbrojownię, kuźnię i historyczną dzielnicę Miasta Przygód. Trasa będzie obfitować w nagłe zwroty, nachylenia i zaskakujące skręty zapewniając niesamowite wrażenia oraz czyniąc przejażdżkę niezapomnianym przeżyciem.

Od samego początku tworzenia parku rozrywki Mandoria założyliśmy, że chcemy, aby określały go trzy przymiotniki: tematyczny, rodzinny i całoroczny – tłumaczy Daniel Zieliński, Park Manager Mandorii. – Przystępując do prac nad nową strefą parku pozostajemy wierni temu założeniu. Mandoria nadal będzie wyglądać jak miasto handlowe z XVI wieku,
a znajdujące się w niej atrakcje umożliwią zabawę wszystkim członkom rodziny. Dzięki wybudowaniu potężnej wieży nasz czwarty rollercoaster całą swoją trasę przemierzy
w budynku, a to oznacza, że będzie dostępny dla gości przez cały okrągły rok, bez względu na porę roku
i pogodę.

Szybki niczym pocisk, dostępny dla dzieci

Aquila to tzw. Family Launched Coaster – specjalny typ coastera charakteryzujący się rozpędzaniem wagoników pociągu do maksymalnej prędkości w jak najkrótszym czasie. Dzieje się to za sprawą magnetycznego systemu napędu wystrzeliwującego wagoniki niczym pocisk.

Producentem Aquili jest VEKOMA – wiodący na świecie producent rollercoasterów i atrakcji do parków rozrywki. Model, który pojawi się w Mandorii, to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie rollercoasterów i pierwszy tego typu dostępny dla dzieci już od 95 cm wzrostu.

Po raz pierwszy w Polsce maluchy od 95 cm wzrostu będą mogły doświadczyć przejażdżki zarezerwowanej dotychczas dla nastolatków i dorosłych – wyjaśnia Daniel Zieliński. –
A wszystko to przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Prace nad nową strefą Mandorii już trwają.

* * *

Mandoria to rodzinny park rozrywki, który znajduje się w Rzgowie, tuż pod Łodzią. Aktualnie oferuje ponad 30 atrakcji, które łącznie zajmują powierzchnię aż czterech boisk piłkarskich. Są to m.in.: trzy roller-coastery, liczne karuzele, gigantyczny labirynt luster, łódki na wodzie czy olbrzymia zjeżdżalnia. W ramach biletu wstępu można korzystać z atrakcji tyle razy, ile się chce, przez cały dzień. Otwarcie parku miało miejsce w lipcu 2021 roku. Rok później Mandoria wzbogaciła się o nową strefę Arkady
i nowe atrakcje. Więcej informacji na mandoria.com.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Daniel Zieliński
d.zielinski@mandoria.pl
kom. +48 518 739 121

Źródło: Materiały prasowe mandoria.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czytaj dalej

Spacer Zielonej Łodzi

Spacer Zielonej Łodzi

Zapraszamy na ostatni w 2023 roku spacer po ciekawostkach historycznych! Tym razem Łukasz Śwituniak z @Łódzkie HiStory zabierze nas do wspaniałych przestrzeni publicznych, jakimi są woonerfy i opowie kilkanaście ciekawostek z nimi związanych. W ostatnią niedzielę listopada przejdziemy woonerfami: 
🍂Składową
🍂Knychalskiego
🍂Lindleya 
🍂Piramowicza 
🍂Traugutta 
🍂6 sierpnia. 

Kiedy: niedziela 26 listopada, godz. 12:00
Zbiórka: pod pomnikiem Moniuszki w Parku Moniuszki 

Udział bezpłatny, bez wcześniejszych zapisów.

Źródło: Zielona Łódź - materiały prasowe

https://www.facebook.com/Zielonalodz

Zielona Łódź - spacer 
czytaj dalej