(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

CENTRUM SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO 2

42 659 82 11

ul. Rogowska 26
91-529 Łódź

rogowska@uni.lodz.pl

https://csk.uni.lodz.pl