Zabytki romańskie


W województwie łódzkim znaleźć można aż siedem obiektów związanych ze stylem romańskim. Te mniej znane to świątynie w: Żarnowie (pow. opoczyński), Rudzie (pow. wieluński), Strońsku (pow. zduńskowolski), czy dzwonnica w Krzyworzece (pow. wieluński).
Zdecydowanie bardziej rozpoznawalne są: kościół św. Idziego w Inowłodzu (pow. tomaszowski), monumentalna kolegiata w Tumie koło Łęczycy (pow. łęczycki), czy wreszcie opactwo cystersów w Sulejowie-Podklasztorzu (pow. piotrkowski), uznawane za najlepiej zachowany w Europie przykład średniowiecznego założenia klasztornego stworzonego przez ten zakon.

tekst: Maciej Kronenberg

zdjęcia: Urząd Marszałkowski w Łodzi


Przydatne linki:

Centralny Łuk Turystyczny: www.centralnyluk.pl