Jeziora w województwie


Na terenie województwa łódzkiego nie występują większe jeziora pochodzenia naturalnego, jednakże nie brak miejsc do uprawiania rekreacji i turystyki wodnej. Największymi akwenami w województwie są zbiorniki retencyjne Jeziorsko i Sulejowski.

Zbiornik Sulejowski rozciąga się pomiędzy Sulejowem a Smardzewicami. To sztuczne jezioro utworzone zostało w latach 1969 -1974 poprzez spiętrzenie Pilicy tamą o długości 1200 m, wysokości 16 m i szerokości w koronie 10 m. Akwen zbiornika ma 2450 ha powierzchni, 15 km długości oraz zróżnicowaną szerokość (do 3,5 km).Otoczony lasami Zbiornik Sulejowski z piaszczystymi brzegami stwarza wprost doskonałe warunki do wypoczynku i rekreacji. Istnieje tu możliwość uprawiania sportów wodnych, przejażdżek rowerowych i konnych, grzyby i ryby oraz rozwinięta baza noclegowa. To właśnie tu znajdują się najbardziej popularne miejscowości wypoczynkowe w województwie łódzkim, takie jak Sulejów, Borki, Swolszewice, Bronisławów, Smardzewice czy Tresta.

Zbiornik Jeziorsko to również sztuczny zbiornik retencyjny, utworzony w 1986 r. poprzez spiętrzenie środkowego biegu Warty zaporą betonową o wysokości 12 metrów. Długość zbiornika wynosi 16.3 km, szerokość waha się od 1.8 do 3.5 km a powierzchnia do 4230 hektarów. Zbiornik wykorzystywany jest głównie dla potrzeb rolnictwa, służy jednak również turystyce i rekreacji. Nad brzegiem zbiornika leżą znane miejscowości wypoczynkowe: Brodnia, Popów i Pęczniew.


     


Do znanych zbiorników wodnych mających znaczenie rekreacyjno wypoczynkowe należą m.in. zbiorniki: ”Słok” i ”Warzkowizna” na Widawce, ”Tatar” w Rawie Mazowieckiej, ”Próba” na Żeglinie, ”Miedzna – Wąglanka” na Wąglance, ”Cieszanowice” na Luciąży czy ”Patyki” w okolicach Zelowa.

zdjęcia: Urząd Marszałkowski w Łodzi