(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

DOM STUDENCKI AKADEMII NR 1 WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI

42 275 01 06

ul. Rzgowska 17a
93-172 Łódź

dom_studenta@wsinf.edu.pl

http://wsinf.edu.pl