(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

Festiwal Saski “Król i jego poddani”

29 oraz 30 czerwca 2024  w Muzeum Pałacu Saskim w Kutnie odbędzie się Festiwal Saski “Król i jego poddani”.  Kutnowski Pałac Saski został zbudowany w 1750 roku na polecenie króla Augusta III Wettina. Budynek stanowi unikalne połączenie architektury drewnianej o cechach rezydencji pałacowej połączonej z funkcją zajazdu, zbudowanego w stylu tak zwanego baroku drezdeńskiego. To jedyny zachowany świecki zabytek pamiętający czasy unii polsko – saskiej. Warto wybrać się na wydarzenie, aby zobaczyć to miejsce oraz poczuć klimat tamtych czasów. W programie wydarzenia między innymi pokazy kulinarne i taneczne, koncert muzyki dawnej oraz inscenizacja bitwy z XVIII wieku. Szczegóły na plakacie poniżej.

Źródło: materiały organizatora