(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

FREGATA *

FREGATA *

43 678 15 60

ul. Rynek 20
99-235 Pęczniew

kontakt@restauracja-fregata.eu

https://restauracja-fregata.eu

28 – 10 miejsc noclegowych