(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

IX DOM STUDENTA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO – HADES

42 665 54 71

ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r. 7
91-404 Łódź

ds9kierownik@uni.lodz.pl

https://cos.uni.lodz.pl