Na północ od Łodzi


Czas wycieczki: 2 dni
Środek transportu: samochód
Długość trasy: 111 km
Liczba osób: od 1 do 4 osób
Nocleg: zajazd w Łęczycy
Budżet: do 1000zł łącznie


Dzień pierwszy: Zgierz- Solca Mała- Łęczyca- Kwiatkówek- Tum

Dzień drugi: Krośniewice- Łanięta- Kutno- Oporów

  • Zgierz- Park Kulturowy Miasto Tkaczy z zabytkowymi drewnianymi domami tkaczy z XIX w.
  • Solca Mała- Wioska Indiańska Tatanka
  • Łęczyca- zamek królewski z XIV w.
  • Kwiatkówek- Skansen Łęczycka Zagroda Chłopska
  • Tum- archikolegiata będąca perłą romańskiej architektury w Polsce
  • Krośniewice- Muzeum in. Jerzego Dunin-Borkowskiego
  • Łanięta- zespół pałacowo- parkowy z XIX w.
  • Kutno- Stare Miasto, Pałac Saski (w remoncie), Muzeum Regionalne (w remoncie), zespół pałacowo- parkowy Gierałty, Muzeum Bitwy nad Bzurą
  • Oporów- zamek z XIV w.

Dzień pierwszy

Wycieczkę rozpoczynamy od Zgierza, miasta które przez pewien okres w swojej historii było istotnym ośrodkiem przemysłu włókienniczego. Zachowane tutaj drewniane domy sukienników z początku XIX w. stały się inspiracją do stworzenia w Zgierzu Parku Kulturowego Miasta Tkaczy. W ramach Parku Kulturowego przywrócona została historyczna zabudowa w obrębie ulic Narutowicza i Rembowskiego, odtworzono także XIX- wieczny charakter obu ulic. Odrestaurowanych zostało kilka drewnianych domów tkaczy z lat 20- tych XIX w., część z nich przeniesiono tu z innych części Zgierza. Odnowione domy są udostępnione dla turystów, powstały w nich m.in. Centrum Konserwacji Drewna i Muzeum Miasta Zgierza.

Lokalizacja: Zgierz, w obrębie ulic Narutowicza i Rembowskiego
Czas zwiedzania: 1 h

Jadąc dalej na północ zatrzymujemy się w miejscowości Solca Mała. Znajduje się tutaj dość oryginalna atrakcja turystyczna jaką jest wioska indiańska Tatanka. Wioskę zwiedzamy z przewodnikiem, który opowiada rozmaite ciekawostki o życiu, historii i kulturze Indian Ameryki Północnej. Na terenie wioski zobaczymy jedyną w Polsce indiańską ziemiankę, w której zgromadzono bogatą kolekcję replik indiańskiego rękodzieła. Znajdziemy tutaj także 14 tipi (namiotów indiańskich), saunę indiańską, cmentarzyk i travois (indiański środek transportu). Na miejscu można skorzystać z przygotowanych atrakcji np. strzelanie łuku, rzut włócznią, walki na równoważni, indiański tor przeszkód (dodatkowo płatne). Jest także mini zoo i ognisko a w sezonie letnim labirynt w kukurydzy.

Lokalizacja: Solca Mała 22
Godziny otwarcia:
Maj- wrzesień:
sobota- niedziela: 11:00- 18:00 (we wakacje codziennie)
Czas zwiedzania: 1-2 h

Po zabawie w Tatance udajemy się do Łęczycy, gdzie zwiedzamy największą atrakcję miasta, czyli zamek królewski. Ta potężna warownia została wybudowana w XIV w. z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego. Odbywały się tutaj zjazdy królewskie i zwoływane sejmiki. Zamek, początkowo gotycki, później rozbudowany został w stylu renesansowym (,,dom nowy”) w 2 połowie XVI w. przez Jana Lutomierskiego. W swoich murach gościł trzech polskich królów: Władysława Jagiełłę, Kazimierza Jagiellończyka i Zygmunta III Wazę. Warto wejść na wieżę zamkową, skąd rozpościera się panorama okolic. W zamku mieści się Muzeum Regionalne. Placówka gromadzi przedmioty z wykopalisk, eksponaty z zakresu dziejów Łęczycy, a także dzieła twórców ludowych, w tym liczne podobizny diabła Boruty, który zgodnie z legendą ma swoją siedzibę w łęczyckim zamku. Warto dodać, iż na dziedzińcu zamkowym co roku w sierpniu odbywają się największe w Polsce turnieje rycerskie.

Lokalizacja: Łęczyca ul. Zamkowa 1
Godziny otwarcia:
maj- wrzesień:
wtorek- niedziela: 10:00- 17:00
sobota- niedziela: 10:00- 17:00
październik- kwiecień:
wtorek- piątek: 9:00- 16:00
sobota- niedziela: 10:00- 15:00
Czas zwiedzania: 45 min- 1 h

Po zwiedzeniu zamku udajemy się na posiłek do jednej z tutejszych restauracji lub pizzerii. Następnie wybieramy się kilka kilometrów na wschód od Łęczycy, w stronę Tumu. Po drodze zatrzymujemy się jednak wcześniej we wsi Kwiatkówek, w której znajduje się Skansen Łęczycka Zagroda Chłopska. Na miejscu zobaczymy glinianą chałupę z prezentowanym wnętrzem z okresu międzywojennego. Oprócz chałupy, stoją tam także zabudowania gospodarcze, kuźnia, olejarnia i wiatrak koźlak.

Lokalizacja: Kwiatkówek 26
Godziny otwarcia: wtorek- niedziela: 9:00- 17:00
Czas zwiedzania: 45 min- 1 h

Kolejny punkt wycieczki to położona w Tumie archikolegiata pw. Najświętszej Marii Panny i św. Aleksego. Jest to to największa świątynia romańska w naszym kraju. Ten potężny, kamienny kościół stoi samotnie pośród pól i łąk, co jeszcze bardziej podkreśla masywność budowli. Świątynia ta została wybudowana w XII w. na miejscu benedyktyńskiego opactwa NMP z około 1000 roku. W wyniku kilkukrotnych przebudowań wnętrze posiada cechy gotyckie (m.in. łuki krzyżowo-żebrowe) czy renesansowe freski. Wnętrze zachowało jednak swój surowy charakter, a z okresu powstania budowli zobaczyć można kilka detali m.in. jedyną w Polsce romańską polichromię Chrystusa z Madonną i św. Janem czy też romański portal z rzeźbą Marii z aniołami.

Lokalizacja: Tum 8
Godziny zwiedzania:
maj- październik:
środa- sobota: 10:00-18:00
niedziela: między nabożeństwami oraz 13:00- 18:00
Czas zwiedzania: 0,5 h

Na zachód od kolegiaty znajduje się tzw. Szwedzka Górka- grodzisko z VI w. będące dawną siedzibą Łęczan. Pierwszy dzień zwiedzania kończymy powrotem do pobliskiej Łęczycy, gdzie zatrzymujemy się na nocleg w miejscowym zajeździe.

Dzień drugi

Drugi dzień wycieczki rozpoczynamy od wizyty w Krośniewicach. Zwiedzamy tutaj Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego, które mieści się w dawnym XIX-wiecznym zajeździe. Borkowski był miejscowym aptekarzem, przez całe życie zbierał wiele cennych pamiątek polskiej kultury narodowej. Zbiory obejmują m.in. malarstwo polskie, wyroby rzemiosła artystycznego, militaria,, numizmaty, pamiątki po wybitnych Polakach (m.in. ks. J. Poniatowskim, gen. Wł. Sikorskim, A. Mickiewiczu).

Lokalizacja: Krośniewice Plac Wolności 1
Godziny otwarcia:
Październik- maj:
wtorek- piątek: 9:00- 16:00
sobota- niedziela: 10:00- 15:00
Czerwiec- wrzesień:
wtorek- piątek: 9:00- 16:00
czwartek- piątek: 9:00- 17:00
sobota- niedziela: 10:00- 17:00
Czas zwiedzania: 45 min

Warto dodać, iż w Krośniewicach znajduje się największa w Polsce stacja kolei wąskotorowej z wystawą taboru.

Z Krośniewic udajemy się na północ do niewielkiej miejscowości Łanięta. Oglądamy tam zachowany zespół pałacowy będący przykładem romantycznych budowli z XIX w. W jego skład wchodzi pałac i tzw. Zameczek z czworoboczną wieżą, a także folwark, budynek gorzelni i cukrowni. Całość otacza park w stylu angielskim. Obecnie w pałacu znajdują się mieszkania.

Lokalizacja: Łanięta 9
Czas zwiedzania: 0,5 h

Dalsza cześć wycieczki to wizyta w Kutnie, zwiedzanie miasta zaczynamy od Starówki. Miasto to zachowało układ urbanistyczny z dwoma rynkami i łączącą je ul. Królewską. Podczas spaceru zobaczymy tutaj liczne kamienice mieszczańskie z przełomu XVIII i XIX w. Przy Placu Piłsudskiego (Stary Rynek) znajduje się najstarszy zabytek Kutna- Pałac Saski. Jest to dawny zajazd dla króla Augusta III wzniesiony w XVIII w. przy dawnym trakcie królewskim z Drezna do Warszawy. Obecnie obiekt jest poddawany rewitalizacji, w środku ma się mieścić placówka muzealna.

Lokalizacja: Kutno, Pl. Piłsudskiego 19

Przy Rynku znajduje się także klasycystyczny ratusz. Jest on siedzibą Muzeum Regionalnego, którego wystawa ukazuje historię oraz walory Kutna i okolic, jest także ekspozycja rzeźb ludowych miejscowych artystów ludowych. Obecnie placówka jest nieczynna z powodu remontu.

Lokalizacja: Kutno, Plac Piłsudskiego 20

Kontynuujemy wycieczkę po Kutnie i oglądamy zespół pałacowo- parkowy Gierałty. Jest to podmiejska rezydencja właścicieli Kutna zlokalizowana w dawnym folwarku Gierałty. Barokowy pałac został wzniesiony w XVII w. przez ówczesnego właściciela Kutna Stanisława Kostkę Gadomskiego. Pałac jest obecnie siedzibą Państwowej Szkoły Muzycznej.

Lokalizacja: Kutno, Park Wiosny Ludów 1
Czas zwiedzania: 0,5 h

Za budynkami pałacowymi mieści się park pałacowy, obecnie nosi nazwę Wiosny Ludów. Na terenie parku znajduje się XIX- wieczne mauzoleum w kształcie rotundy- kaplica grobowa Mniewskich, ówczesnych właścicieli Kutna. Obecnie mieści tam Muzeum Bitwy nad Bzurą. Warto zauważyć iż bitwa nad Bzurą była największą bitwą Kompani Wrześniowej 1939 r. W muzeum oglądamy liczne pamiątki z pola bitewnego, dokumenty, odznaki i odznaczenia, militaria, sztandary oraz umundurowanie.

Lokalizacja: Kutno, Park Wiosny Ludów, aleja Mniewskich 1
Godziny otwarcia:
Wtorek- sobota: 10:00- 15:00
Czas zwiedzania: 0,5 h

Kończąc wizytę w Kutnie, warto dodać jeszcze parę słów o tym mieście. Kutno jest stolicą młodzieżowego baseballa. Istnieje tutaj Europejskie Centrum Szkolenia Małej Ligi Baseballowej. Ośrodek jest główną europejską bazą rozgrywkową dla kilkunastu tysięcy zawodników z 55 krajów Europy. Dodatkowo w Kutnie, co roku we wrześniu odbywa się tutaj Święto Róży z wystawą róż i aranżacji florystycznych oraz szeregiem atrakcji towarzyszących.

Kolejnym punktem naszej wycieczki jest gotycki zamek w Oporowie. Wzniesiono go w XV w. z inicjatywy arcybiskupa gnieźnieńskiego Władysława Oporowskiego. Zamek przetrwał do dzisiejszych czasów w prawie niezmienionej formie. Warownia usytuowana jest na sztucznej wyspie otoczonej fosą. Zamek składa się z wieży, domu mieszkalnego, kurtyny, dziedzińca oraz baszty o funkcji kaplicy. W zamku mieści się Muzeum Wnętrz Stylowych, w którym można zobaczyć kolekcję obrazów, rzeźb, mebli, wyrobów rzemiosła artystycznego.

Lokalizacja: Oporów 34
Godziny otwarcia:
Maj- wrzesień:
Poniedziałek- piątek: 10:00- 15:30
Sobota- niedziela: 10:00- 17:00
Październik- kwiecień:
Poniedziałek- niedziela: 10:00- 16:00
Czas zwiedzania: 45 min- 1 h

Normalny Ulgowy
Wioska Indiańska Tatanka 14 7
Zamek w Łęczycy 17 10
Wejście na wieżę w zamku w Łęczycy 5 5
Skansen Łęczycka Zagroda Chłopska 9 6
Muzeum w Krośniewicach 5 3
Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie 5 2,5
Zamek w Oporowie 10 7

 

Co warto zwiedzić w okolicy:

Piątek– geometryczny środek Polski, pośrodku rynku postawiono z tej okazji „Pomnik środka Polski”


Przydatne linki:
Wioska Indiańska Tatanka http://www.wioskaindianska.eu/
Zamek w Łęczycy https://www.muzeumleczyca.pl/
Skansen Łęczycka Zagroda Chłopska http://www.maie.lodz.pl/pl/skansen/kontakt/
Archikolegiata w Tumie http://tumkolegiata.pl/
Muzeum in. im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach http://www.muzeumkrosniewice.pl/
Muzeum Regionalne w Kutnie http://www.muzeumkutno.com/
Muzeum Bitwy o Bzurę http://www.muzeumkutno.com/
Zamek w Oporowie http://zamekoporow.pl/