Piotrków Trybunalski i okolice


Czas wycieczki: 2 dni
Środek transportu: rower lub samochód
Długość trasy: 34 km
Liczba osób: od 2 do 4-5 osób
Nocleg: hotel w Piotrkowie Trybunalskim
Budżet: do 1000 zł łącznie


Piotrków Trybunalski – Wolbórz – Ujazd

  • Piotrków Tryb – Synagoga i cmentarz żydowski; Zamek Królewski; dawne klasztory Jezuitów; Pijarów; Dominikanek; Dominikanów; Piotrków Filmowy; Muzeum Piwowarów; Sąd Okręgowy; cerkiew prawosławna; pałac Rudowskich;
  • Wolbórz – założenia parkowo-pałacowe; Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne;
  • Ujazd – Makrokosmos

Dzień 1

Naszą wyprawę zaczynamy od Piotrkowa Tryb., o którym pierwsza wzmianka pojawia się już w 1217 r.
To tutaj zostały spisane statuty piotrkowskie, regulujące tworzenie prawa na ziemiach polskich. Odbywały się tu kolejno: zjazdy rycerskie, synody, posiedzenia parlamentu Królestwa Polskiego (38 razy!) i zjazdy szlachty i duchowieństwa. Wraz z potopem szwedzkim nastały trudne czasy dla Piotrowa. Postępem w rozwoju miasta było uruchomienie Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na początku XIX w.

Zwiedzanie najlepiej zacząć od Wielkiej Synagogi  Została ona zbudowana u schyłku XXVIII w. na miejscu spalonej, drewnianej synagogi. We wnętrzach zachowała się bezcenna polichromia. Kiedy się dobrze przyjrzymy, na ścianie zobaczymy liczne ślady po kulach z czasów wojny, kiedy to okupanci niemieccy zabili członków społeczności żydowskiej. W lasach przy ul. Spacerowej znajduje się jeden z najlepiej zachowanych cmentarzy żydowskich w Polsce. Obecnie biblioteka została przeniesiona do nowoczesnej Mediateki (Piotrków Tryb., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3), w pobliżu której dokonywano masowych egzekucji wyznawców judaizmu z pierwszego zlokalizowanego na ziemiach polskich getta (właśnie w Piotrkowie).Obecnie budynek synagogi użytkuje Archiwum Państwowe.

Lokalizacja: Piotrków Tryb., ul. Jerozolimska 29
Wstęp wolny
Zwiedzanie ok.20 min.

Kierując się w stronę centrum po lewej stornie widzimy Zamek Królewski, który był pierwszym obiektem renesansowym w Polsce realizowanym z inicjatywy Zygmunta Starego. Obecnie mieści się ta muzeum prezentujące przedmioty historyczne.

Lokalizacja: Piotrków Tryb., Pl. Zamkowy 4
Godz. otwarcia:
wtorek – niedziela: 10:00 – 16:00
Czas zwiedzania: ok. 1h

Z placu zamkowego kierujemy się do najważniejszego kościoła w mieście – fary św. Jakuba. Jest to gotycki kościół z wysoką (55m) wieżą. We wnętrzach świątyni znaleźć można namalowany w średniowieczu obraz” Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny” przywieziony przez królową Bonę z Krakowa.

Lokalizacja: Piotrków Tryb, Krakowskie Przedmieście 2
Wstęp wolny
Czas zwiedzania: ok. 30 min.

W Piotrkowie Trybunalskim znajduje się 5 dawnych zespołów klasztorów – ss. Dominikanek, oo. Dominikanów, Bernardynów, Jezuitów oraz Pijarów. Wszystkie zostały zlokalizowane wokół starej części Piotrkowa.

Nieopodal kościoła farnego znajduje się dawne kolegium – obecnie Liceum Ogólnokształcące oraz barokowa świątynia Jezuitów z iluzjonistycznymi malowidłami. Najcenniejszym elementem wystroju jest obraz Matki Boskiej Trybunalskiej – patronki Parlamentu Polskiego umieszczony w ołtarzu głównym. Przy kościele częściowo zachowały się dawne mury miejskie.

Lokalizacja: Piotrków Tryb., ul. Pijarska 4
Czas zwiedzania ok. 30 min.

Powoli zbliżamy się do Rynku o wymiarach 50×63 (tj. 2 wężysk), w którego sercu zobaczymy obrys fundamentów dawnego ratusza, gdzie odbywały się obrady Trybunału Koronnego. Na przestrzeni czasu był on wielokrotnie trawiony przez pożary jak i grabiony. Ostatecznie został on rozebrany najprawdopodobniej na polecenie rosyjskich władz w 1868 r. Kamienice dookoła Rynku to w większości nowe budynki z XIX i XX w. (stare uległy pożarom).

Ulicą Sieradzką zmierzamy w stronę ulicy Słowackiego, przy której zlokalizowane się 3 ciekawe obiekty. Pierwszym z nich jest okazały budynek Sądu Okręgowego wzniesiony z inicjatywy Cara Mikołaja II. Gmach powstał na początku XX w., w czasach wojny pełnił funkcję szpitala polowego. Obecnie jest siedzibą sądu oraz archiwum państwowego.

Lokalizacja: Piotrków Tryb., ul. Słowackiego 5

Warte uwagi są również: dawny, barokowy kościół bernardynów  z obrazem Matki Boskiej Piotrkowskiej.

Lokalizacja: Piotrków Tryb., ul. Słowackiego 2
Wstęp wolny
Czas zwiedzania: ok. 30 min

Idąc wzdłuż ulicy Słowackiego zobaczymy neoklasycystyczną cerkiew Wszystkich Świętych, choć liczba wiernych jest nie wielka to parafia jest czynna do dziś.

Lokalizacja: Piotrków Tryb., ul. Słowackiego 15
Wstęp wolny
Czas zwiedzania: ok. 20 min

Wracamy w stronę Rynku, ale skręcając w ul. Stronczyńskiego mijamy dawny klasztor ss. Dominikanek, który został dobudowany do murów obronnych. Dominikanki pojawiły się w Piotrkowie w XVII w i zajmowały się głównie edukacją w  szkole żeńskiej.

Lokalizacja: Piotrków Tryb., ul. Stronczyńskiego 1
Wstęp wolny
Czas zwiedzania: ok. 20 min

Zespół poklasztorny pijarów składał się z kościoła oraz kolegium. Świątynia została sprzedana w 1793 r. społeczności ewangelickiej. Natomiast w kolegium urządzono więzienie – i taką funkcję pełniło do lat 90-tych XX w. Obecnie jest to centrum handlowe.

Lokalizacja: Piotrków Tryb., róg ul. Rwańskiej 6 / ul. Wojska Polskiego 24

Piotrków Trybunalski jako klimatyczne miasto z wąskimi uliczkami śródmieścia niejednokrotnie był wybierany na plener do filmowy. Wśród znanych tytułów wymienić można: Pan Tadeusz, Listy do M, W ciemności, Bitwa Warszawska 1920, Przedwiośnie, czy Vabank, to tylko niektóre spośród długiej listy tytułów.  Dla dociekliwych: Przez ścisłe centrum Piotrkowa został poprowadzony Szlak Piotrkowa Filmowego,

Jako, że Piotrków słynie również z browarów, a dwa z nich pracują do dziś (Cornelius oraz Jan Olbracht Browary Rzemieślnicze) to czyni go prawdziwą gratką dla koneserów piw. Nieopodal Rynku działa Centrum Edukacji Browarniczej pełniące rolę edukacyjną jak i handlową ( można nabyć drogą kupna – akcesoria i przedmioty związane z domowego wyrobem piwa. Jeden z hoteli oferuje Łaźnie Piwne.

Lokalizacja: Piotrków Tryb., ul. Szewska 2
Godz. otwarcia:
poniedziałek – niedziela: 10:00 – 18:00

Po całym dniu wrażeń, ubogaceni w wiedzę dotyczącą historii Piotrkowa, możemy odetchnąć  w jednym z obiektów noclegowych wybranym z szerokiego wachlarza ofert.

Dzień 2
Nasza wycieczka po Piotrkowie powoli dobiega końca, jeszcze tylko rzucimy okiem na Pałac Rudowskich. Powstał u schyłku XIX w. Na początku pełnił funkcję mieszkalną z czasem został przekazany miastu, które to utworzyło w nim szkołę. Obecnie mieści się w nim Państwowa Szkołą Muzyczna I i II stopnia –

Lokalizacja: Piotrków Tryb., al. 3 maja
wstęp wolny

Udajemy się w kierunku oddalonego od Piotrkowa o ok. 20 km – Wolborza., z którego to Władysław Jagiełło zarządził wymarsz wojsk przed bitwą pod Grunwaldem( to wydarzenie upamiętnia rzeźba przed pałacem). Na największą uwagę zasługuje zespół parkowo-pałacowy Biskupów Kujawskich – na początku swojego istnienia pełnił funkcje ich leniej rezydencji, w czasie II wojny zajmowali go okupanci niemieccy. Od lat 60 XX w. jest on siedzibą Zespołu Szkół Rolniczych. Na wjeździe, przed pałacem znajduje się 18 ha park w stylu angielskim.

Lokalizacja: Wolbórz, A. F. Modrzewskiego 107

Podążając na północ ul. Modrzewskiego po prawej stronie mijamy Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej. Ekspozycja poświęcona jest w znacznej mierze sprzętowi pożarniczemu oraz historii pożarnictwa.

Lokalizacja: Wolbórz, ul. Modrzewskiego 15
godz. otwarcia:
wtorek – piątek 10:00 – 14:00
niedziela: 14:00 – 17:00

Przejeżdżamy most na Moszczance następnie ulicą Warszawską kierujemy się do miejscowości Ujazd gdzie powstał park edukacyjno– rozrywkowy – Mikrokosmos. W parku znajduje się 25 eksponatów owadów oraz tyle samo makroorganizmów: bakterii,  wirusów oraz mikroby powiększonych setki a nawet miliony razy, zachowując przy tym dbałość o detale

Lokalizacja: Ujazd, ul. Pasikonika (Parking od ul. Parkowej)
Godz. otwarcia:
najlepiej sprawdzać przed planowanym dniem wyjazdu na stornie internetowej Mikrokosmosu https://mikrokosmos.edu.pl

Normalny Ulgowy
Zamek Królewski 5 zł 3 zł
Pożarnicze Centrum Hist.-Edu. Ziemi Łódzkiej 7 zł 6 zł
Mikrokosmos Bilet 19 zł 16 zł (dzieci do 12 r.ż,)
Bilet rodzinny Mały
(2 dorosłych +1 dziecko)
45 zł
Bilet rodzinny Duży
(2 dorosłych + 2 dzieci)
60 zł

 

Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim****
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Zamurowa 11
tel. +48 44 732 60 49
e-mail: cit@piotrkow.pl,
http://www.cit.piotrkow.pl/
poniedziałek – piątek  8.00-17.00
sobota i niedziela 9.00-17.00


Centrum Edukacji Browarniczej https://centrumedukacjibrowarniczej.pl
Mikrokosmos https://mikrokosmos.edu.pl
Muzeum w Piotrkowie Tryb. http://muzeumpiotrkow.pl
Piotrków Tryb. https://www.piotrkow.pl/sport-i-turystyka-t73/turystyka-t102/atrakcje-piotrkowa-t221
Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu http://centrumpozarnicze.pl