Spływ kajakowy po jeziorze Sulejowskim


Czas wycieczki: 2 dni
Środek transportu: kajak
Długość trasy: ok 19 km
Liczba osób: 2 osoby
Nocleg: kwatery prywatne nad Zbiornikiem Sulejowskim
Budżet: do 500 zł łącznie


Dzień 1 (długość trasy Sulejów –Zarzęcin ok. 10,3 km)
Sulejów(rz. Radońka)- 7,9 km – Borkowice Mokre (Na Cyplu – stanica wędkarska)– 2,4 km–

Dzień 2 (długość trasy Zarzęcin – Smardzewice ok. 8 km)
Zarzęcin(Bełchatowska Wiosła Żeglarska)–3 km – Adamów– 1,5 km – Karolinów– 2,2 km – Swolszewice Małe – 0,8 km – Stara Wieś – 1,3 km – Smardzewice

Środek komunikacji: dojazd- samochodem później przesiadka do kajaka

  • Sulejów – opactwo cysterskie (XXII w.); Sulejowski Park Krajobrazowy;
  • Smardzewice – Barokowy zespół klasztory franciszkanów, rezerwat żubrów, tama Zalewu Sulejowskiego
  • Sulejowski Park Krajobrazowy – chroni faunę i florę środkowego biegu Pilicy, Zalewu Sulejowskiego oraz pozostałości Puszczy Pilickiej.
  • Ziemno-betonowa tama w Smardzewicach – zbudowana jako zbiornik retencyjny by zapewnić wodę pitną dla mieszkańców Łodzi i Tomaszowa.

Ze względu na dość znaczne odległości do przepłynięcia, wycieczka została podzielona na 2 dni. Pierwszym etapem będzie pokonanie Zalewu Sulejowskiego od Sulejowa do Zarzęcina -gdzie zaplanowany został nocleg.

Zwiedzenie można zacząć od Sulejowa, gdzie zlokalizowany jest jeden z najlepiej zachowanych (pochodzący z początku XXII w.) zespołów pocysterskich w Polsce.
Kilka słów o cystersach:  głównymi założeniami zakonu była surowość obyczajów, prostota i ubóstwo nawiązujące do życia Chrystusa. Mnisi skupiali się głównie na samotnej modlitwie i pokucie, dlatego najczęściej osiedlali się na terenach trudnych- jak bagniste doliny, pustkowia czy lasy. Życie z dala od osad spowodowało to, że musieli być samowystarczalni – często sami prowadzili gospodarstwa rolne. Zakon ten stracił na znaczeniu po okresie zaborów. Obecnie liczba cystersów i cysterek na świecie waha się ok. 3 tys. W Polsce jest 7 parafii prowadzonych przez cystersów m. in. w Sulejowie.

W skład opactwa wchodzi romański kościół, klasztor oraz ruiny murów obronnych z zachowanymi 6 basztami. Zabudowania gospodarcze oraz mury obronne opactwa zostały zaadaptowana na hotel.

Lokalizacja: Sulejów, ul. Jagiełły 1
Czas zwiedzania: ok. 30 min.

Na następnym etapie naszej podróży zmienimy środek transportu, przesiądziemy się z samochodu na kajak (Przystań Kajakowa LETYCJA ul. Klasztorna) Spływ kajakowy biegnie przez malowniczy krajobraz Zalewu Sulejowskiego. czas spływu ok. 5-7h

Wycieczkę kończymy przy tamie. Tama w Smardzewicach ma 1200 m długości i 15 m wysokości. Główną jej funkcją było zapewnienie wody pitnej dla mieszkańców Łodzi i Tomaszowa. Przy tamie wybudowano elektrownię wodną o mocy przepływowe 3,4 MW.

Jeśli komuś brakowało by atrakcji, może odwiedzić barokowy Zespół Klasztorny Franciszkanów

Zakon franciszkanów został założony w XXII w. przez św. Franciszka z  Asyżu. Główną regułą zakonu jest życie zgodne z ewangelią, życie w ubóstwie, nieposiadanie dóbr materialnych. W przeciwieństwie do innych zakonów franciszkanie osiedlali się głównie w miastach, gdzie prowadzili działalność misyjną, akcentując prostotę, radość i umiłowanie natury.
W Polsce  franciszkanie stanowią najbardziej liczną strukturę zakonną – ok. 1300 os. a, do największych klasztorów franciszkańskich zaliczamy klasztor w Niepokalanowie.

Lokalizacja: Smardzewice, ul. Główna
Czas zwiedzania ok. 30 min.

WAŻNE!
Należy pamiętać, że wokół zbiornika znajduje się strefa ochronna, co oznacza, że biwakowanie jest dozwolone tylko w miejscach wyznaczonych.

Kajaki można wypożyczyć w jednej z kilkunastu wypożyczalni zlokalizowanych bezpośrednio nad Zalewem.

Wszystkie miejscowości położone na szlaku kajakowym prowadzącym przez Zalew Sulejowski mają przystanie kajakowe, mniej lub bardziej rozbudowaną bazę gastronomiczną oraz noclegową, z których można korzystać w razie potrzeby. Prócz na kajakach, łódkach czy rowerach wodnych swoich siła warto spróbować w działającej w Borkach szkole windsurfingu. Posiadacze patentu żeglarza jachtowego mogą skorzystać z czarteru jachtu w portach zbiornika.