(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

„Klejowe Łódzkie” Pokonkursowa wystawa fotograficzna

Łódzki Dom Kultury

zaprasza na wystawę

„Klejowe Łódzkie”

Pokonkursowa wystawa fotograficzna

 

Wernisaż: 23.06 2022 o godz. 14.00

Galeria Nowa, ul. Traugutta 18 (II piętro), Łódź

Wystawa czynna do 03.09. 2022

Wystawa czynna od wtorku do soboty w godz. 14.00 – 18.00, wstęp wolny

Kurator: Aleksandra Kozłowska

Kontakt: Piotr Zdrzynicki (zdrzynicki@ldk.lodz.pl tel. 797326193)

 

Łódzki Dom Kultury zaprasza na wystawę zdjęć, będącą pokłosiem Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego p.t. „Kolejowe Łódzkie”. Konkurs został zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w ramach Europejskiego Roku Kolei 2021. Jego celem jest promocja kolei jako ekologicznego środka transportu, uchwycenie piękna kolei i otaczającego ją krajobrazu, przyrody oraz infrastruktury kolejowej, utrwalanie znaczenia kolei jako jednego z podstawowych środków zrównoważonego transportu, promowanie kolei jako atrakcyjnego i przyjaznego dla środowiska środka transportu, a także rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników. Konkurs zorganizowany został w dwóch kategoriach wiekowych: od 15 do 18 roku życia i powyżej 18 roku życia.

Na wystawie „Kolejowe Łódzkie” prezentowanych jest 40 prac uczestników konkursu. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie było przedstawienie taboru kolejowego Województwa Łódzkiego (Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o. o. i POLREGIO sp. z o.o.). Uczestnicy konkursu wykazali się kreatywnym i oryginalnym podejściem do tegoż zadania. Zobaczymy zatem zarówno estetyczne „pocztówki” – zdjęcia prezentujące nowoczesną kolej wkomponowaną w pejzaż naszego województwa, jak i zgoła impresjonistyczne, kolorowe „duchy” pędzących pociągów, przedstawionych jako smugi koloru. Użycie takich środków wyrazu pozwoliło, za pomocą nieruchomego w swej istocie, fotograficznego obrazu przedstawić dynamikę ruchu nowoczesnych składów kolejowych województwa łódzkiego.

Organizatorem jest Łódzki Dom Kultury.

Partnerem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o. o. i POLREGIO sp. z o.o.

Patroni medialni: Radio Łódź, portal regionkultury.pl

Źródło: Materiały prasowe organizatora.