(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

KOLUMNA PARK ***

43 677 27 27

ul. Hotelowa 1
Przygoń
95-082 Dobroń

https://kolumnapark.pl

recepcja@kolumnapark.pl

131 – 71 miejsc noclegowych