(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

Konkurs Fotograficzny “Kolejowe Łódzkie”

Wraz z Województwem Łódzkim zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym pn.: „Kolejowe Łódzkie”

Cele konkursu

 • promocja kolei jako ekologicznego środka transportu
 • uchwycenie piękna kolei i otaczającego krajobrazu, przyrody oraz infrastruktury kolejowej
 • utrwalanie znaczenia kolei jako jednego z podstawowych środków zrównoważonego transportu
 • promowanie kolei jako atrakcyjny i przyjazny środowisku środek transportu
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej

Uczestnik konkursu

Konkurs skierowany jest do pełnoletnich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej lub osób fizycznych przebywających na terenie Województwa Łódzkiego z zamiarem pobytu stałego

Warunki udziału w konkursie

 • zdjęcia Konkursowe muszą ściśle dotyczyć tematyki Konkursu tj. przedstawiać tabor Województwa Łódzkiego (Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o. o. i POLREGIO sp. z o. o.);
 • w ramach Konkursu uczestnicy muszą wykonać samodzielnie Zdjęcie aparatem fotograficznym lub smartfonem, które nie może być nigdzie wcześniej publikowane i nagrodzone w innych konkursach,
 • ze zgłoszeniem należy przesłać Zdjęcie Konkursowe zapisane w formacie *JPG – w najlepszej dostępnej dla aparatu/smartfonu jakości (rozdzielczości), lecz nie mniejszej niż 1280 x 720;
 • zgłoszenia Zdjęć Konkursowych należy wysłać w formie wypełnionego formularza konkursowego umieszczonego na stronie internetowej https://elodzkie.pl/ankiety/wojewodzki-konkurs-fotograficzny-kolejowe-lodzkie-2022

Zgłoszenia udziału w konkursie i Zdjęcia Konkursowe należy nadsyłać w terminie do 15 listopada 2022 r. do godziny 12.00.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac konkursowych.

Dla zwycięzców Konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe wy wysokości:

 • I miejsce – 1200,00 zł brutto
 • II miejsce – 900,00 zł brutto
 • III miejsce – 800,00 zł brutto
 • 5 wyróżnień – 100 zł brutto (za każde wyróżnienie)

Źródło informacji: https://www.lodzkie.pl/etzt/konkursy-o-tematyce-kolejowej/kolejowe-%C5%82%C3%B3dzkie-202209121523?fbclid=IwAR2cBc93gdqPbnVxdw4L09jFdhk2t5nUVHa640ibjghd0mTRWWYhVM1w3c0