(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

Konkurs na “Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Łódzkiego 2021 r.” etap regionalny

Szanowni Państwo, przypominamy, że do 31 sierpnia 2021 r. można zgłaszać swoją kandydaturę w konkursie na “Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Łódzkiego 2021”. Konkurs jest etapem regionalnym ogólnopolskiego konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny  – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej (Edycja XVIII). Celem konkursu jest wyłonienie w danym roku najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych  w Województwie Łódzkim oraz ich popularyzację.

Aby zgłosić produkt turystyczny do udziału w konkursie, należy przesłać  starannie wypełnioną Kartę Zgłoszenia, wraz z załącznikami, na adres siedziby biura ROTWŁ (ul. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź) a także drogą mailową na adres: ebuchelt@rotwl.pl

Do zgłoszenia prosimy dołączyć zdjęcia zgłaszanego produktu turystycznego (max 16). Można również załączyć materiały promocyjne, ulotki, broszury itp. w postaci pdf.

REGULAMIN KONKURSU Produkt Turystyczny 2021

Karta zgłoszenia certyfikat