(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do skorzystania z Pożyczki Rozwojowej

Trwa nabór wniosków o udzielenie pożyczki z Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Pożyczka Rozwojowa 2023). Wnioski można składać w Departamencie Pożyczek i Poręczeń, znajdującym się przy ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, w godzinach 08:30 – 15:00. 

 W ramach Funduszu udzielane są pożyczki:
 – w kwotach od 5 do 70 tys. zł – dla mikro przedsiębiorców typu start-up (prowadzących działalność do 24 miesięcy); 
 m.in. na wydatki w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (przykładowo: prace budowlane, zakupy maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, oprogramowania).
O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego, a inwestycja wsparta pożyczką musi być zlokalizowana w Łódzkiem. Standardowe oprocentowanie pożyczki wynosi 2,3 % w skali roku, przy okresie spłaty do 5 lat. Oprocentowanie rynkowe od 8,22%-14,12% – w zależności od ratingu firmy oraz zabezpieczeń. Więcej informacji w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego oraz tabeli oprocentowania pożyczki.

 Pożyczka ma charakter rozwojowy i nie może zostać przeznaczona na:
  • spłatę zobowiązań finansowych w innych instytucjach finansowych
  • zapłatę przeterminowanych faktur i zobowiązań wobec dostawców
  • bieżące płatności firmy (m.in. ZUS, US, podatki, czynsze, wynagrodzenia itp.)

Więcej informacji na stronie: https://larr.pl/jeremie2pr2023