(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do skorzystania z Pożyczki Rozwojowej- Jeremie 2

Zapraszamy do skorzystania z oferty naszego partnera, który udziela m.in. Pożyczki Rozwojowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Trwa nabór wniosków o udzielenie pożyczki z Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Pożyczka Rozwojowa). Wnioski można składać w Departamencie Pożyczek i Poręczeń, znajdującym się przy ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, w godzinach 08:30 – 15:00.

POŻYCZKA ROZWOJOWA

Trwa nabór wniosków o udzielenie pożyczki z Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Pożyczka Rozwojowa). Wnioski można składać w Departamencie Pożyczek i Poręczeń, znajdującym się przy ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, w godzinach 08:00 – 16:00.

POŻYCZKA ROZWOJOWA

W ramach Funduszu udzielane są pożyczki:
– w kwotach od 5 tys. do 1,5 mln. zł – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców;
– w kwotach od 5 do 70 tys. zł – dla mikro przedsiębiorców typu start-up (prowadzących działalność do 24 miesięcy);
m.in. na wydatki w środki trwałe (zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia, środki transportu, oprogramowanie), prace modernizacyjne i budowlane, wartości niematerialne i prawne, środki obrotowe ( zakup surowca do produkcji lub towaru do sprzedaży);

O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego, a inwestycja wsparta pożyczką musi być zlokalizowana w Łódzkiem. Standardowe oprocentowanie pożyczki wynosi 7,17 % w skali roku, przy okresie spłaty do 5 lat. Oprocentowanie rynkowe od 7,71% do 13,67% – w zależności od ratingu firmy oraz zabezpieczeń. Więcej informacji w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego oraz tabeli oprocentowania pożyczki.

Pożyczka ma charakter rozwojowy i nie może zostać przeznaczona na:
– spłatę zobowiązań finansowych w innych instytucjach finansowych,
– zapłatę przeterminowanych faktur i zobowiązań wobec dostawców,
– bieżące płatności firmy (m.in. ZUS, US, podatki, czynsze, wynagrodzenia itp.).

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://larr.pl/jeremie2pr?fbclid=IwAR2HJN1KV_skAYn3ltMrdDtgnFyOj1jcAG_6MA7bnbLg6IGzf6G7Jk8uNF4