(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

MIĘDZYNARODOWY OŚRODEK INTEGRACJI MŁODZIEŻY PILICA

44 61 62 015

Kurnędz 1
97-330 Sulejów

http://pilica.ymca.pl

pilica@ymca.pl

220 miejsca noclegowe