Dołącz do nas

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego

Kim jesteśmy

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego powstała w 2002 r. i  funkcjonuje jako  stowarzyszenie posiadające osobowość prawną. ROTWŁ działają w oparciu o przepisy ustawy  Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz na podstawie statutu ROTWŁ.

Podstawowym i głównym statutowym działaniem naszej organizacji jest przedstawienie województwa łódzkiego,  jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, a całość zadań, których realizację prowadzi ROTWŁ służy promocji i poszerzaniu świadomości o bogactwie kulturowym, przyrodniczym i krajoznawczym województwa.

Wierzymy, że dzięki budowaniu pozytywnego wizerunku województwa, osiągniemy założone cele, które zostały określone w naszym statucie.

Zapraszamy do współpracy!

 • Adamu Makinwa
 • Casper Lundin
 • Thomas Gagné
 • Christina Morgan
 • Markovics Zoltán
 • Jacolien Hendriks
 • Isabela Barboza
 • Juhani Virtanen
 • Phan Châu
 • Kuzey Ünal
 • Juan Rubio
 • Marko Mlakar
 • Kelly Lambert
 • Walid Ahelluc
 • Ernst Graf
 • Lore Smets
 • Camiel de Graaf
 • Ladislau Berindei