Kim jesteśmy

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego powstała w 2002 r. i  funkcjonuje jako  stowarzyszenie posiadające osobowość prawną. ROTWŁ działają w oparciu o przepisy ustawy  Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz na podstawie statutu ROTWŁ.

Podstawowym i głównym statutowym działaniem naszej organizacji jest przedstawienie województwa łódzkiego,  jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, a całość zadań, których realizację prowadzi ROTWŁ służy promocji i poszerzaniu świadomości o bogactwie kulturowym, przyrodniczym i krajoznawczym województwa.

Wierzymy, że dzięki budowaniu pozytywnego wizerunku województwa, osiągniemy założone cele, które zostały określone w naszym statucie.

Zapraszamy do współpracy!

Zarząd

Łukasz Stajuda – Prezes;
Andrzej Danowski – Wiceprezes;
Artur Matiaszczyk – Wiceprezes;
Bogusław Szubert – Skarbnik;
Tomasz Koralewski – Członek Zarządu;
Zdzisław Hoffmann- Członek Zarządu;
Anna Łastowska – Członek Zarządu;
 Wojciech Węgrzynowski – Członek Zarządu.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: 

Andrzej Kołłątaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Witosław Madej – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Grażyna Kietla – Członek Komisji Rewizyjnej
Mirosław Madajski – Członek Komisji Rewizyjnej
Agnieszka Manios – Członek Komisji Rewizyjnej

Zarząd