(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

Pierwszy Festiwal Historyczny na Grodzisku w Tumie

Pierwszy Festiwal Historyczny na Grodzisku w Tumie odbędzie się 15-16 czerwca. To wyjątkowe wydarzenie pozwoli przenieść się w czasie do wczesnośredniowiecznej Polski.