(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

PODKLASZTORZE ***

44 610 24 00

ul. Władysława Jagiełły 1
97-330 Sulejów

https://hotelpodklasztorze.pl

recepcja@hotelpodklasztorze.pl

88 – 50 miejsc noclegowych