Szlak Magistrala Rowerowa W-E – trasa 192 km

Jest częścią transeuropejskiej trasy rowerowej, która w założeniu ma łączyć Niemcy, Polskę i Ukrainę. Została wytyczona przez szczególnie atrakcyjne tereny i miejscowości regionu. Prowadzi przez: powiat sieradzki, zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki wschodni, tomaszowski i opoczyński. Na jej trasie znajdują się liczne miejscowości o ważnym znaczeniu turystycznym, bogate w zabytki architektoniczne i przyrodnicze.

Podróżując Magistralą należałoby zwiedzić Wartę, założoną w średniowieczu, w której w latach 1465-1482 wybudowano zespół klasztorny bernardynów, składający się z: gotyckiego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP z lat 1479-1482, przebudowanego w latach 1696-1708 w stylu barokowym (we wnętrzu sarkofag bernardyna bł. Rafała z Proszowic), klasztoru wzniesionego w stylu gotyckim w latach 1479-1482, a w 1696 r. i w 1721 r. przebudowanego w stylu barokowym oraz barokowej kaplicy z 1726 r. W 1908 r. część klasztoru przeznaczono na szpital dla umysłowo chorych. Najcenniejszym zabytkiem Szadku jest gotycki kościół Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła, zbudowany w latach 1333-1335.

Na turystów czekają m.in.: Rzgów z zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym, Tuszyn zwany w latach 20. XIX w. miastem-ogrodem, powstałym wg koncepcji E. Howarda, w którym zachwycają wille i pensjonaty bogatych fabrykantów w stylu szwajcarskim. Historyczny Inowłódz znany jest z romańskiego kościoła św. Idziego, położonego na wysokiej skarpie doliny Pilicy, ufundowanego w 1086 r. przez Władysława Hermana oraz odrestaurowanych fragmentów zamku średniowiecznego zbudowanego w 1. poł. XIV w. przez króla Kazimierza Wielkiego. Ponadto na trasie szlaku znajdują się również dawne rezydencje magnackie, szlacheckie i ziemiańskie m.in. w Kalinowej, Rzeczycy, Czarnocinie, Moszczenicy, a także liczne zabytkowe świątynie (Warta, Szadek, Smardzewice, Inowłódz). Obejrzeć można zabytkowe parki podworskie (Kalinowa, Moszczenica, Rzeczyca) oraz rezerwaty przyrody (Wolbórka, Molęda, Czarny Ług czy Konewka).

Magistrala łączy miejscowości związane z postaciami historycznymi m.in.: Czarnocin, w którym mieszkał Władysław Reymont i Wolbórz, gdzie urodził się i zmarł Andrzej Frycz-Modrzewski. Także w Wolborzu pracował nad swoimi dziełami Jędrzej Kitowicz, pamiętnikarz epoki Oświecenia. Ponadto, w Wolborzu warto zobaczyć dawny pałac biskupów kujawskich, kościół parafialny z XV w. oraz barokowy park geometryczny z 2.poł. XVIII w.  Atrakcją Magistrali jest Spalski Park Krajobrazowy.

Magistrala łączy ze sobą dwa największe zbiorniki naszego województwa – Jeziorsko i Sulejowski, będące ulubionymi miejscami wypoczynku i uprawiania sportów wodnych. W rezerwacie ornitologicznym Jeziorsko można również obserwować ptaki.