Na system szlaków rowerowych Ziemi Łowickiej składają się trzy szlaki.

  1. Najdłuższy (123 km) oznakowany jest kolorem zielonym. Prowadzi przez północno-zachodnią część powiatu łowickiego. Na trasie znajduje się wiele zabytkowych budowli świeckich i sakralnych, stanowiących przykład architektury polskiej i jej rozwoju na przestrzeni dziejów. Najatrakcyjniejsze turystycznie są: Boczki – miejsce narodzin wybitnego malarza Józefa Chełmońskiego, Kiernozia, w której urodziła sięi została pochowana Maria Walewska, ukochana Napoleona Bonapartego, a także Sobota (kościół z XVII w. i zespół dworski z XVI w.), Walewice (dwór Marii Walewskiej z freskami z pocz. XIX w.), Borów (związany z postacią Władysława Grabskiego, który przeprowadził w II RP reformę walutową, dzięki czemu zyskał przydomek „ojca polskiej złotówki”) oraz Waliszew, Chruślin i oczywiście sam Łowicz. Miasto i region znane są z wielobarwnych pasiastych strojów ludowych i wycinanek. Łowickie pasiaki można podziwiać co roku podczas procesji i uroczystości Bożego Ciała.
  2. Czerwony szlak Szable i Bagnety (119 km) wiedzie przez południową część powiatu łowickiego i miejsca nawiązujące do najważniejszych wydarzeń historycznych w dziejach regionu i kraju – powstań narodowych i obu wojen światowych. Godne uwagi są cmentarze poległych w czasie Powstania Styczniowego, bitwy łódzkiej z listopada i grudnia 1914 r. oraz groby żołnierzy polskich, którzy zginęli w bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939 r. Na szlaku w Czatolinie upamiętniono miejsce pierwszego zrzutu alianckiego nad okupowaną Polską dla partyzantów Armii Krajowej.
  3. Niebieski Szlak Książęcy jest najkrótszy i liczy tylko 14 km. Znajduje się w południowo-zachodniej części powiatu łowickiego. Jego najważniejsze atrakcje to park romantyczny w Arkadii, założony przez Helenę Radziwiłł w 1778 r., neogotycki kościół oraz pałac w pobliskim Nieborowie. Pałac został zbudowany w latach 1766-1768 przez Michała Radziwiłła, dziś muzeum z bogatymi zbiorami starodruków i malarstwa.