(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

RESTAURACJA ZIELONY CHRZAN

 42 630 92 22

ul. Żwirki 8
90-450 Łódź

sushi@zielonychrzan.pl

http://zielonychrzan.pl