602 646 373

Borysławice 135
98-235 Błaszki

23 – 12 miejsc noclegowych