Chrońmy zieleń przy ul. Wycieczkowej i Centralnej- NIE dla zurbanizowania otuliny Lasu Łagiewnickiego.

Urząd Miasta Łodzi wraz z Miejską Pracownią Urbanistyczną tworzy Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu dla terenów zielonych pomiędzy ul. Centralną i Wycieczkową, wg którego teren ma być podzielony na działki z zabudową domami jednorodzinnymi o dość dużej intensywności zabudowy. Wjazd na teren przewiduje się od lokalnej ulicy Centralnej w głębi spokojnego osiedla lub od ulicy Wycieczkowej. Jest to mocno zadrzewiony teren dawnej miejskiej szkółki drzew i krzewów. Pozostawiony samemu sobie przez ostatnie 40 lat zmienił się w piękny naturalny park. Jest obszarem niezwykle cennym przyrodniczo, zawierającym zróżnicowane formacje roślinne – skupiska dużych drzew i krzewów, także starodrzew, gęste zarośla, polany łąkowe, jest siedliskiem wielu gatunków dzikich zwierząt. Być może dla władz miasta jest to urbanistyczny nieużytek, ale takie nieurządzone tereny zieleni są konieczne dla częstego, nawet codziennego kontaktu z przyrodą. Stanowią element systemu korytarzy ekologicznych w miastach, niezbędnych dla funkcjonowania przyrody i czerpania z niej korzyści (tzw. usług ekosystemów). Tzw. nieużytki to żywe odnawiające się przyrodniczo przestrzenie, bogactwo bioróżnorodności tak cenne w przestrzeni miejskiej, polepszające klimat miasta, idealne dla wielu form aktywności, ochrony przyrody i rekreacji. Budowa tutaj oznacza całkowitą destrukcję istniejącego ekosystemu – wycinkę drzew, zniszczenie miejsca zamieszkania dzików, saren i wielu gatunków małych ssaków i ptaków, zmianę struktury gleby. Wpłynie to, oczywiście niekorzystnie, na mikroklimat okolicy.  Budowa osiedla jednorodzinnych rezydencji zmieni charakter malowniczej zielonej okolicy naszego osiedla z zabudowy jednorodzinnej willowej na intensywną zabudowę mieszkaniową nawet może blokowisko. Nie dość, że zniknie ta zieleń, to znacznie wzrośnie ruch samochodowy, co za tym idzie pogorszy się jakość powietrza w naszym najbliższym otoczeniu. Większy ruch samochodowy to również mniejsze bezpieczeństwo przemieszczania się i hałas. Okolica jest nieprzystosowana do przyjęcia tak dużej ilości dodatkowych mieszkańców. Obecnie zieleniec sąsiaduje z doliną rzeki Sokołówki, rzeką narażoną na wyschnięcie. Przestrzennie i urbanistycznie komponuje i dopełnia zrealizowaną w ostatnich latach budowę zbiornika retencyjnego „Wycieczkowa”. Teren sąsiaduje też ze Szkołą Podstawową nr 120 i pieszym łącznikiem pozwala na przepływ rowerzystów i pieszych z ulicy Centralnej do Wycieczkowej. Pozostawienie tego zielonego terenu jest cenne, pożyteczne i spójne z ekologicznym kierunkiem wyznaczonym ostatnio przez władze Łodzi. W wyniku zmian klimatycznych i występowania bardzo suchych lat, bardzo trudne jest utrzymanie nowo zasadzonych drzew i  zieleńców w mieście, w tym wypadku istniejąca tu roślinność nie wymaga żadnych nakładów. Obecnie otwarty teren zielony nie wymaga żadnego doinwestowania ani pielęgnacji, jedynie okresowego sprzątania śmieci. Jest rezerwą zieleni dla coraz bardziej zabudowującej się okolicy dookoła, alternatywą dla dalej położonego Lasu Łagiewnickiego, która z czasem będzie zyskiwać na znaczeniu. Należy go chronić, a nie niszczyć. Razem możemy zatrzymać te nieekologiczne plany miasta, wystarczy, że złożysz podpis pod petycją. Wyślijmy jasny sygnał do Urzędu Miasta, że nie chcemy by niszczono przyrodę i spokój naszego osiedla! Razem możemy uratować przyrodę, klimat, spokój i ciszę naszego najbliższego sąsiedztwa.

Źródło: https://www.petycjeonline.com/chromy_ziele_przy_ul_wycieczkowej_i_centralnej-_nie_dla_zurbanizowania_otuliny_lasu_agiewnickiego?fbclid=IwAR1Nt9sbwF7qTyF_ZVZ0oGN1cx-Wpew1HDlfhxAMLcTOQGNOEArYynk_CmM