(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

szkolenie

Standardy obsługi turystycznej osób z niepełnosprawnością – za nami!

W dniach 4-6 października 2023 r. w siedzibie Black World w Łodzi odbyło się 3-dniowe szkolenie dla przedstawicieli branży turystycznej oraz osób z niepełnosprawnością. W szkoleniu wzięło udział 30 uczestników pragnących poszerzyć swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną dotyczącą obsługi klienta.

Szkolenie zostało zrealizowane dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Na szkolenie składały się trzy spotkania warsztatowe i dwie wycieczki z przewodnikiem po Łodzi. Celem szkolenia była integracja osób zdrowych i niepełnosprawnych, wspólna wymiana doświadczeń dotyczących obsługi ruchu turystycznego osób z niepełnosprawnością i próba wypracowania standardów dotyczących obsługi tej grupy turystów.

W czasie spotkań warsztatowych omówione zostały podstawowe zasady w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością, rodzaje niepełnosprawności, stereotypy dotyczące osób niewidomych i słabowidzących. W kolejnej części spotkania omówiono szczegóły obsługi osób niewidomych takie jak metody pokazywania i opisywanie przestrzeni osobom z dysfunkcją wzroku oraz metody pomocy przy poruszaniu się i innych czynnościach. Podczas kolejnej sesji warsztatowej omówiono czym jest audiodeskrypcja oraz jak powinno rozumieć się dostępność i czym jest projektowanie uniwersalne.

Pod koniec dnia wszyscy uczestnicy szkolenia wspólnie odbyli warsztaty w ciemności. Na kolejnym etapie uczestnicy wzbogaceni o wiedzę pozyskaną na spotkaniach warsztatowych utrwalali ją na wycieczkach pieszych z przewodnikiem. Na trasie wycieczek znalazł się: Łódzka Informacja Turystyczna przy ul. Piotrkowskiej 28, a także Muzeum Farmacji. W obu tych miejscach uczestnicy zostali oprowadzeni przez świetnie przygotowanych merytorycznie pracowników. Wśród miejsc, które zostały odwiedzone w czasie wycieczki znalazła się ulica Piotrkowska z Pasażem Róży, Plac Wolności i Manufaktura.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność i wspólne wypracowywanie standardów obsługi turystycznej osób z niepełnosprawnością. Gorące podziękowania składamy również przedstawicielom Black World w Łodzi, za wspaniałe przygotowanie zajęć warsztatowych.

Zachęcamy gorąco do obejrzenia krótkiej fotorelacji.

Szkolenie dofinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

.

czytaj dalej

Standardy obsługi turystycznej osób z niepełnosprawnością – szkolenie 4-6 października 2023 r.

Ruszają zapisy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt.: Standardy obsługi turystycznej osób z niepełnosprawnością.

Uczestnikami szkolenia mogą być:

Niepełnosprawni mieszkańcy regionu łódzkiego (mogą to być osoby niedowidzące, niewidzące, osoby z niepełnosprawnością słuchu i inne osoby niepełnosprawne, które będą chciały wziąć udział w projekcie), które są zainteresowane możliwością poznawania atrakcji Łodzi i regionu łódzkiego w sposób przystępny i dostosowany do szczególnych potrzeb tej grupy.
Pracownicy szeroko rozumianej branży turystycznej, na którą składają się m.in.: – pracownicy recepcji hotelowych, biur podróży i inni – pracowników branży gastronomicznej – członkowie i przedstawiciele lokalnych organizacji turystycznych i grup działania i stowarzyszeń – inne podmioty branży turystycznej zainteresowane tego typu wiedzą.

Celem szkolenia jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr turystycznych poprzez integrację środowiska osób zdrowych zajmujących się kreowaniem oferty turystycznej z osobami (mieszkańcami regionu łódzkiego) z niepełnosprawnością oraz wzajemne przełamywanie barier i poznawanie potrzeb i problemów, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne podczas swoich podróży w celach turystycznych. Niepełnosprawni uczestnicy będą mogli uczestniczyć m.in. w ciekawych zajęciach poruszających tematykę krajoznawczą i opowiadających o walorach turystycznych regionu łódzkiego. Natomiast pracownicy szeroko pojętej branży turystycznej dzięki bezpośredniemu kontaktowi z osobami niepełnosprawnymi lepiej zrozumieją potrzeby tej szczególnej grupy turystów.

Miejscem realizacji szkolenia będzie siedziba Black World na Placu Wolności 5 w Łodzi.

Pracownicy szeroko rozumianej branży turystycznej, aby zgłosić się do udziału w szkoleniu muszą wypełnić kwestionariusz zgłoszenia i przesłać go w formie skanu lub zdjęcia na adres e-mail szkolenie@lodzkie.travel.

Wzór do pobrania: Kwestionariusz_szkolenie_2023

Wszelkich informacji organizacyjnych na temat szkolenia udzielają pracownicy biura Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego pod numerem telefonu: 42 663 77 33 e-mail: szkolenie@lodzkie.travel.

Uwaga!

Liczba miejsc ograniczona!

Szkolenie dofinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

czytaj dalej

Sprawozdanie po przeprowadzeniu szkolenia dla kadr Informacji Turystycznej Regionu Łódzkiego

W dniach 18-19 listopada 2021 r. zostało przeprowadzone szkolenie pt.: „Sposoby skutecznych działań informacyjno-promocyjnych o atrakcjach i produktach dla informacji turystycznych Regionu Łódzkiego”.

W ramach szkolenia w dniu 18 listopada 2021 r. odbyły się zajęcia online, na których wykład pt.: Kreatywne tworzenie i dystrybuowanie treści w komunikacji online” wygłosił Pan Piotr Kasperczak z firmy TravelPro. Zajęcia odbywały się na platformie ClickMeeteing i trwały ponad 4 godziny. Uczestniczyło w nich 20 uczestników, zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z dziedziny zarządzania stronami internetowymi oraz profilami w portalach społecznościowych.

W kolejnym dniu tj. 19.11.2021 r. uczestnicy odbyli wycieczkę study tour po regionie Łódzkim. Pracownicy punktów IT z regionu odwiedzili: nowo wybudowane Orientarium w Łódzkim ZOO, następnie Miasto Przygód Mandorię a na koniec Dolinę Skrzatów. Wybór tych miejsc podyktowany był koniecznością pogłębienia wiedzy na temat atrakcyjności turystycznej regionu. Kolejnym powodem wyboru wskazanych atrakcji była ich różnorodność. W wycieczce study tour wzięło udział 20 uczestników.

W Dolinie Skrzatów, która była ostatnim punktem wycieczki, zostały podjęte następujące zagadnienia:

1) Sieci lokalnej Informacji Turystycznej – w jaki sposób, bez większych kosztów poprowadzić Informację Turystyczną u siebie.

2) Po co zakładać Punkt Informacji Turystycznej – plusy i minusy.

3) Co to jest konkurencja w branży turystycznej

4) Czego szukają turyści – czyli wzbogacenie oferty ofertami lokalnymi.

Wykład poprowadził Konrad Dzięcielewski – Prezes Stowarzyszenia Dolina Skrzatów
w Chociszewie. Stowarzyszenie Dolina Skrzatów od niedawana prowadzi Punkt Informacji Turystycznej w powiecie Zgierskim.

Priorytetem podczas szkolenia było podniesienie kompetencji pracowników informacji turystycznych z regionu.

Pod koniec spotkania podjęto dyskusję i podsumowano dwa dni szkolenia. Uczestnikom zostały rozdane dyplomy ukończenia 2 dniowego szkolenia z POT w ramach rozwoju PSIT w regionie łódzkim.

HARMONOGRAM

Dzień 1 zajęcia online

18.11.2021 r.

10:00     Rozpoczęcie szkolenia, powitanie uczestników przez Pana Zdzisława Hoffmanna Dyrektora Biura Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

10:05     Wystąpienie Pana Piotra Kasperczaka z firmy TravelPro pt.:  „Kreatywne tworzenie i dystrybucja treści w komunikacji online”.

12:00     Przerwa

12:15     Kontynuacja wykładu, dyskusja.

14:00     Zakończenie spotkania

 

Dzień 2 wycieczka study tour

19.11.2021 r.

8:30     Zbiórka na ul. Sienkiewicza, przy Parku Sienkiewicza na kopercie dla autobusów.

8:40     Wyjazd do Ogrodu Zoologicznego w Łodzi,

9:00     Zwiedzanie nowego Orientarium na terenie ZOO.

10:00     Zakończenie zwiedzania,

10:15     Przejazd do Mandoria Tematyczny Park Rozrywki

11:00     Zwiedzanie Mandorii

13:00     Zakończenie zwiedzania

13:05     Wyjazd do Doliny Skrzatów

14:05     Zwiedzanie Doliny Skrzatów

16:00     Zakończenie, powrót do Łodzi.

Szkolenie zostało współorganizowane ze środków Polskiej Organizacji Turystycznej w ramach rozwoju Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.

czytaj dalej