(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

Wybory

Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków ROTWŁ za nami!

W dniu 28.02.2024 r. w Agat Hotel & Restauracja  w Łodzi odbyło się Walne  Wyborcze Zgromadzenie Członków ROTWŁ. Spotkanie prowadzili Pan Andrzej Danowski Wiceprezes Zarządu ROTWŁ i Pan Artur Matiaszczyk, Wiceprezes Zarządu ROTWŁ.

Po powitaniu wszystkich Delegatów, przyjęciu porządku i regulaminu obrad,  a także regulaminu wyborczego dokonano wyboru Komisji Mandatowo-Wyborczej w składzie: Maciej Kronenberg, Konrad Dzięcielewski,  ks. Adam Matysiak; Komisji Uchwał i Wniosków  w składzie: Małgorzata Karolczak, Tomasz Koralewki, Edyta Buchelt.   Protokolantką obrad została wybrana Joanna Szymczak – Ryczel.

W kolejnej części spotkania zaprezentowano sprawozdanie finansowe za 2023 r. (referowała Pani Ewa Krawczyk) oraz merytoryczne za okres kadencji  (lata 2020-2023 ) w postaci krótkiego filmu opracowanego na potrzeby prezentacji podczas obrad. Po sprawozdaniu Komisji Mandatowo – Wyborczej w sprawie ważności obrad odbyły się głosowania. Delegaci zatwierdzili uchwały o realizacji planów: merytorycznego i finansowego, o rozliczeniu wyniku finansowego za 2023 rok. Po przedstawieniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, które prezentował Pan Witosław Madej, Delegaci zatwierdzili uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu ROTWŁ za 2023 rok, po wniesieniu formalnego wniosku z sali delegaci przegłosowali również uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu ROTWŁ za okres kadencji czyli za lata 2020 -2023

Kolejnym punktem programu była prezentacja nowych Członków Stowarzyszenia, którymi są: Muzeum Diecezjalne w Łowiczu; Black Word; Gmina Koluszki; Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej; Stowarzyszenie Rajsport ActiveZ Nogami w chmurach (trener Przemysław Stupnowicz Łódzka Szkoła Nordic Walking). Przedstawicielom wręczono uroczyście certyfikaty Członkostwa.

Nowym Członkom serdecznie gratulujemy!

Komisja Skrutacyjna w składzie:  Mateusz Kurek, Małgorzata Wróblewska, Konrad Dzięcielewski i Paweł Szczepanik zawiązała się w kolejnej części zebrania w związku z rozpoczęciem tajnych głosowań  – wyboru Prezesa, Członków Zarządu,  a także Członków Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję, lata 2024-2027.

W wyniku wyborów do władz Stowarzyszenia ROTWŁ wybrano:

Pana Łukasza Stajudę – na Prezesa;
Pana Andrzeja Danowskiego –  na Wiceprezesa;
Pana Artura Matiaszczyka – na Wiceprezesa;
Pana Bogusława Szuberta -na  Skarbnika;
Pana Tomasza Koralewskiego – na Członka Zarządu;
Pana Zdzisława Hoffmanna- na Członka Zarządu;
Panią Annę Łastowską – na  Członka Zarządu;
Pana Wojciecha Węgrzynowskiego – na Członka Zarządu.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

Pan Andrzej Kołłątaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Pan Witosław Madej – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Pani Grażyna Kietla – Członek Komisji Rewizyjnej
Pan Mirosław Madajski  – Członek Komisji Rewizyjnej
Pani Agnieszka Manios – Członek Komisji Rewizyjnej

Następnie przedstawiono plan merytoryczny i założenia finansowe na 2024 r. Podjęte zostały uchwały dotyczące zatwierdzenia obu planów. Po czasie przeznaczonym na dyskusję spotkanie zakończyło się.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Delegatom obecnym na WZC Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Mamy nadzieję, że współpraca podjęta przez wszystkich członków ROTWŁ będzie owocowała wieloma przeprowadzonymi projektami i sukcesami.

Zapraszamy do obejrzenia Sprawozdania Zarządu z działalności programowej za okres kadencji (2020-2023)

czytaj dalej

Darmowe MPK + moc atrakcji za 1 zł. 5-6 września 2020 dla łodzian w ramach rekordu akcji Łódź idzie na wybory.

Dla łodzian przygotowana jest specjalna oferta:

darmowe MPK, darmo albo za symboliczną złotówkę zapraszają: EC1, Fala*, Zoo oraz Botanik. Pogoda ma być w weekend znów niemal letnia w związku z tym czeka na łodzian wynajem łódek/kajaków/rowerków wodnych w Arturówku, Młynku i na Stawach Jana (Mosir), czekają także atrakcje przygotowane przez Muzea.

Źródło i więcej informacji o atrakcjach: https://uml.lodz.pl/kalendarz-wydarzen/wydarzenie/extra-weekend-w-lodzi-juz-5-6-wrzesnia-id36279/2020/09/5/

czytaj dalej