(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

WZC

Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków ROTWŁ za nami!

W dniu 28.02.2024 r. w Agat Hotel & Restauracja  w Łodzi odbyło się Walne  Wyborcze Zgromadzenie Członków ROTWŁ. Spotkanie prowadzili Pan Andrzej Danowski Wiceprezes Zarządu ROTWŁ i Pan Artur Matiaszczyk, Wiceprezes Zarządu ROTWŁ.

Po powitaniu wszystkich Delegatów, przyjęciu porządku i regulaminu obrad,  a także regulaminu wyborczego dokonano wyboru Komisji Mandatowo-Wyborczej w składzie: Maciej Kronenberg, Konrad Dzięcielewski,  ks. Adam Matysiak; Komisji Uchwał i Wniosków  w składzie: Małgorzata Karolczak, Tomasz Koralewki, Edyta Buchelt.   Protokolantką obrad została wybrana Joanna Szymczak – Ryczel.

W kolejnej części spotkania zaprezentowano sprawozdanie finansowe za 2023 r. (referowała Pani Ewa Krawczyk) oraz merytoryczne za okres kadencji  (lata 2020-2023 ) w postaci krótkiego filmu opracowanego na potrzeby prezentacji podczas obrad. Po sprawozdaniu Komisji Mandatowo – Wyborczej w sprawie ważności obrad odbyły się głosowania. Delegaci zatwierdzili uchwały o realizacji planów: merytorycznego i finansowego, o rozliczeniu wyniku finansowego za 2023 rok. Po przedstawieniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, które prezentował Pan Witosław Madej, Delegaci zatwierdzili uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu ROTWŁ za 2023 rok, po wniesieniu formalnego wniosku z sali delegaci przegłosowali również uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu ROTWŁ za okres kadencji czyli za lata 2020 -2023

Kolejnym punktem programu była prezentacja nowych Członków Stowarzyszenia, którymi są: Muzeum Diecezjalne w Łowiczu; Black Word; Gmina Koluszki; Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej; Stowarzyszenie Rajsport ActiveZ Nogami w chmurach (trener Przemysław Stupnowicz Łódzka Szkoła Nordic Walking). Przedstawicielom wręczono uroczyście certyfikaty Członkostwa.

Nowym Członkom serdecznie gratulujemy!

Komisja Skrutacyjna w składzie:  Mateusz Kurek, Małgorzata Wróblewska, Konrad Dzięcielewski i Paweł Szczepanik zawiązała się w kolejnej części zebrania w związku z rozpoczęciem tajnych głosowań  – wyboru Prezesa, Członków Zarządu,  a także Członków Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję, lata 2024-2027.

W wyniku wyborów do władz Stowarzyszenia ROTWŁ wybrano:

Pana Łukasza Stajudę – na Prezesa;
Pana Andrzeja Danowskiego –  na Wiceprezesa;
Pana Artura Matiaszczyka – na Wiceprezesa;
Pana Bogusława Szuberta -na  Skarbnika;
Pana Tomasza Koralewskiego – na Członka Zarządu;
Pana Zdzisława Hoffmanna- na Członka Zarządu;
Panią Annę Łastowską – na  Członka Zarządu;
Pana Wojciecha Węgrzynowskiego – na Członka Zarządu.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

Pan Andrzej Kołłątaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Pan Witosław Madej – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Pani Grażyna Kietla – Członek Komisji Rewizyjnej
Pan Mirosław Madajski  – Członek Komisji Rewizyjnej
Pani Agnieszka Manios – Członek Komisji Rewizyjnej

Następnie przedstawiono plan merytoryczny i założenia finansowe na 2024 r. Podjęte zostały uchwały dotyczące zatwierdzenia obu planów. Po czasie przeznaczonym na dyskusję spotkanie zakończyło się.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Delegatom obecnym na WZC Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Mamy nadzieję, że współpraca podjęta przez wszystkich członków ROTWŁ będzie owocowała wieloma przeprowadzonymi projektami i sukcesami.

Zapraszamy do obejrzenia Sprawozdania Zarządu z działalności programowej za okres kadencji (2020-2023)

czytaj dalej

Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków – materiały do pobrania.

Szanowni Państwo, Członkowie Stowarzyszenia ROTWŁ

Prezentujemy Państwu sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w 2023 r. jak i projekt planu merytorycznego jako propozycje ustępującego Zarządu do rozpatrzenia przez nowy Zarząd.

Jednocześnie informujemy, że głosowania podczas WZC będą odbywały się drogą elektroniczną. Każdy z Delegatów otrzyma swoje urządzenie do głosowania.

Przypominamy, że WZC odbędzie się w najbliższą środę tj. 28 lutego 2024 r. w Łodzi w Hotelu Agat zlokalizowanym przy ul. Strykowskiej 94.

Początek obrad planowany jest na godzinę 10:00.

Recepcja, bufet kawowy dostępny od godziny 9:00.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Dyrekcją bądź pracownikami biura.

 

Zgłoszenie_Delegata2024

Porzadek_obrad_28.02.2024

02.Regulamin_obrad_2024

03.Regulamin_wyborczy_walne_2024_28.02.2024

04.Bilans – 2024

05.RZIS 2024

Sprawozdanie_merytoryczne_ROTWŁ_2023

Sprawozdanie Zarządu z działalności programowej za okres kadencji (2020 -20233)

Projekt_merytorycznego_programu_pracy_ROTWŁ_na_2024

Merytoryka 2024_WZC

 

Łódzkie jest piękne – zobacz stronę https://www.lodzkie360.pl/

czytaj dalej

Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków

Szanowni Państwo,

Zarząd Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się 28 lutego 2024 r.

Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia planowane jest o godzinie 10:00 w Hotelu Agat, mieszczącym się przy ul. Strykowskiej 94 w Łodzi.

Wszystkich Członków uprzejmie prosimy o zgłoszenie swojego przedstawiciela za pomocą dołączonego formularza zgłoszenia.

Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą na adres: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź, lub drogą elektroniczną (w formie skanu oryginału zgłoszenia) na adres biuro@rotwl.pl, nie później niż do dnia 16 lutego 2024 r., tj. przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków ROTWŁ.

Z góry dziękujemy za Państwa udział i aktywność.

Zgłoszenie_Delegata2024

 

Łódzkie jest piękne – zobacz stronę https://www.lodzkie360.pl/

czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej za nami.

W dniu 23.02.2023 r. w Agat Hotel & Restauracja  w Łodzi odbyło się Walne Zgromadzenie Członków ROTWŁ. Spotkanie prowadzli Pan Łukasz Stajuda Prezes Zarządu ROTWŁ i Pan Artur Matiaszczyk, Wiceprezes Zarządu ROTWŁ.

Po powitaniu wszystkich Delegatów, przyjęciu porządku i regulaminu obrad dokonano wyboru Komisji Mandatowej w składzie: Witosław Madej, Bogusław Szubert, oraz Komisji Uchwał i Wniosków  w składzie:  Tomasz Koralewki, Edyta Buchelt. Protokolantką została Agnieszka Klich.

W kolejnej części spotkania zaprezentowano sprawozdanie merytoryczne (referowała Pani Edyta Buchelt) i finansowe (referowała Pani Ewa Krawczyk ) za 2022 r. po sprawozdaniu Komisji Mandatowej w sprawie ważności obrad odbyły się głosowania. Delegaci zatwierdzili uchwały o realizacji planów: merytorycznego i finansowego, o rozliczeniu wyniku finansowego za 2022 rok. Po przedstawieniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, które przerezntował Pan Witosław Madej, delegaci zatwierdzili uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu ROTWŁ za 2022 rok. Została podjęta uchwała w sprawie wysokości składek na 2023 r.,  jak również uchwalono drobne zmiany w Statucie Stowarzyszenia.

Kolejnym punktem programu była prezentacja nowych członków, którymi są: “Absolutnie Turystycznie” Krzysztof Olkusz,  Fundacja “Lux Pro Monumentis”,  Sady Klemensa Info Verti Polska Sp. Z O.O., Gmina Krośniewice, Wreszcie Płynę Piotr Łukasiewicz, Fundacja foto Pozytyw, członkiem wspierającym został Sky Van Service. Przedstaicielom wręczono uroczyście certyfikaty członkostwa.

Następnie przedstawiono plan merytoryczny i założenia finansowe na 2023 r. Podjęte zostały uchwały dotyczące zatwierdzenia obu planów. Po czasie przeznaczonym na dyskusję spotkanie zakończyło się.

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w spotkaniu członków Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Mamy nadzieję, że współpraca podjęta przez wszystkich członków ROTWŁ będzie owocowała wieloma przeprowadzonymi projektami i sukcesami.

czytaj dalej