Województwo łódzkie swój największy rozwój w drugiej połowie XIX w. zawdzięczało kolei żelaznej i przemysłowi. Dziś, wiele lat po rewolucji przemysłowej, istnieje w regionie wiele interesujących reliktów tej epoki, które stanowią cele przyjazdów licznych turystów. By zwiększyć zainteresowanie nimi, trzy organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego postanowiły połączyć siły i działać pod jednym szyldem pn. „Industrialne Łódzkie” mającym służyć promocji najciekawszych dawnych obiektów kolejowych i poprzemysłowych regionu.

Stosowne porozumienie, stanowiące pierwszy krok do tworzenia kompleksowego markowego produktu turystycznego i szlaku tematycznego Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych (operator Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała), Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei (właściciel Parowozowni Skierniewice) oraz Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi (opiekun Zajezdni Muzealnej Brus i operator Łódzkich Linii Turystycznych) zawarły w Łodzi 20 kwietnia 2023 r. Wszyscy trzej sygnatariusze porozumienia informują, że są otwarci na współpracę i zachęcają inne obiekty, spełniające wymogi formalne, do przyłączenia się do ich inicjatywy. Mogą to być zarówno operatorzy czynnych i udostępnianych turystom obiektów dziedzictwa poprzemysłowego jak i samorządy czy przedsiębiorstwa chcące wspierać szlak.

Niedoścignionym wzorem dla nas jest Szlak Zabytków Techniki województwa śląskiego, to coraz doskonalszy, działający od kilkunastu lat sieciowy produkt turystyczny. Dziś śląski szlak liczy już 40 obiektów. My zaczynamy od naszych trzech, ale liczymy, że liczba ta sukcesywnie będzie się powiększać – mówi Adam Wawrzyniak z Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych.

Chcielibyśmy, by także w naszym regionie, zabytki poprzemysłowe stały się popularnym celem wyjazdów turystycznych, tym bardziej, że mają swój ogromny, nie w pełni wykorzystany dotąd potencjał – dodaje Michał Wądołowski z Klubu Miłośników Starych Tramwajów.

Z kolei Judyta Kurowska-Ciechańska z Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei zauważa – Co roku odwiedzamy naszych przyjaciół z kolei wąskotorowej w Bytomiu i widzimy jak wspaniałym wydarzeniem jest Święto Szlaku Zabytków Techniki „Industriada”. Przyciąga ona praktycznie do każdego miejsca w niej uczestniczącego nieprzebrane tłumy. Cały urok tego eventu polega na tym, że jednego dnia wszystkie obiekty śląskiego szlaku są dostępne dla szerokiej publiczności i oferują bardzo atrakcyjny program. Naszym marzeniem naszym by „adoptować” ją na grunt województwa łódzkiego i by także by raz w roku, podobnie jak na Śląsku, także nasze obiekty miały swoje święto, tętniły życiem i przeciągały gości nie tylko z regionu, ale także z sąsiednich województw. 

Kolej Wąskotorowa Rogów-Rawa-Biała jest najdłuższą czynną linią kolejową tego typu w Polsce. Istnieje od 1915 r. a od ponad 20 lat prowadzą ją wolontariusze z Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych. W okresie od końca kwietnia do początku października są uruchamiane na niej pociągi turystyczne na dwóch trasach: Rogów-Jeżów (8 km) i Rawa Mazowiecka – Biała Rawska (19 km). Na terenie stacji Rogów Towarowy Wąsk. zgromadzona jest jedna z największych w kraju kolekcji lokomotyw i wagonów wąskotorowych.

Parowozownia Skierniewice to liczący ponad 160 lat obiekt zarządzany przez Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei. W ramach dni otwartych w każdy pierwszy weekend od maja do października udostępnia ono turystom zasadniczą część kompleksu dawnej skierniewickiej lokomotywowni i zgromadzony w niej historyczny tabor kolejowy. Wyróżnikiem obiektu jest interaktywna wystawa urządzeń sterowania kolejowym, których zarazem w Skierniewicach zgromadzona jest największa kolekcja.

Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi regularnie udostępnia zwiedzającym Zajezdnię Muzealną Brus. W zabytkowym obiekcie z 1910 roku zgromadzono kilkadziesiąt historycznych tramwajów i autobusów, z których najstarsze pamiętają początki komunikacji miejskiej w Łodzi. Zabytkowe pojazdy regularnie wożą pasażerów, a w wakacje można je spotkać na Łódzkich Liniach Turystycznych.

Wszystkie działania związane ze szlakiem można obserwować na profilu fb – facebook.com/industrialne.lodzkie

kontakt dla mediów:

Ariel Ciechański

T: +48 609 240 477

E: aciechanski@psmk.org.pl

Źrodło: INDUSTRIALNE ŁÓDZKIE