(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2023 r. „Turystyka na Plus”.

210 tys. zł czeka na organizacje pozarządowe, które chcą razem  rozwijać turystykę w Łódzkiem. Pieniądze będzie można przeznaczyć na szkolenia, kursy, konferencje czy inne przedsięwzięcia, które będą popularyzować walory turystyczne naszego regionu. Oferty można składać do 2 marca.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2023 r. „Turystyka na Plus”. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla organizacji pozarządowych.

Wsparcie finansowe można pozyskać na organizację: szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, konkursów w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w tym webinaria, szkolenia online itp.; również na przedsięwzięcia popularyzujące walory turystyczne województwa łódzkiego, takie jak tworzenie i edycja filmów promocyjnych, e-przewodników, wirtualnych spacerów itp., przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i internetu; na opracowanie i publikację niekomercyjnych wydawnictw i materiałów takich jak: przewodniki, informatory, periodyki, poradniki turystyczne, gry, układanki itp.

Oferty można składać do 2 marca (w elektronicznym generatorze wniosków witkac.pl). Każda organizacja może złożyć tylko jedną ofertę. Do rozdysponowania jest 210 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji na zadanie to 15 tys. (dofinansowanie stanowi 80% całkowitej wartości zadania).

Szczegóły można znaleźć na stronie:  https://bit.ly/3lES5vq

źródło informacji: www.lodzkie.pl