(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

Usłysz łódzkie – podcastowy przewodnik po województwie łódzkim!

Kolejnym przystankiem w podcastowym przewodniku województwa łódzkiego jest Arboretum w Rogowie. Przewodnikiem po tym tajemniczym miejscu jest Pan Piotr Banaszczak – wybitny znawca roślin, Kierownik Arboretum. Rogowskie arboretum zajmuje aż 54 ha jest to jeden z największych, a na pewno najciekawszy ogród, w którym kolekcjonuje się rośliny w celach edukacyjnych i naukowych w Polsce.

Usłysz Łódzkie!