(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

VII DOM STUDENTA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

42 665 51 91

ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r. 3
91-404 Łódź

ds7kierownik@uni.lodz.pl

http://cos.uni.lodz.pl