(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej za nami.

W dniu 23.02.2023 r. w Agat Hotel & Restauracja  w Łodzi odbyło się Walne Zgromadzenie Członków ROTWŁ. Spotkanie prowadzli Pan Łukasz Stajuda Prezes Zarządu ROTWŁ i Pan Artur Matiaszczyk, Wiceprezes Zarządu ROTWŁ.

Po powitaniu wszystkich Delegatów, przyjęciu porządku i regulaminu obrad dokonano wyboru Komisji Mandatowej w składzie: Witosław Madej, Bogusław Szubert, oraz Komisji Uchwał i Wniosków  w składzie:  Tomasz Koralewki, Edyta Buchelt. Protokolantką została Agnieszka Klich.

W kolejnej części spotkania zaprezentowano sprawozdanie merytoryczne (referowała Pani Edyta Buchelt) i finansowe (referowała Pani Ewa Krawczyk ) za 2022 r. po sprawozdaniu Komisji Mandatowej w sprawie ważności obrad odbyły się głosowania. Delegaci zatwierdzili uchwały o realizacji planów: merytorycznego i finansowego, o rozliczeniu wyniku finansowego za 2022 rok. Po przedstawieniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, które przerezntował Pan Witosław Madej, delegaci zatwierdzili uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu ROTWŁ za 2022 rok. Została podjęta uchwała w sprawie wysokości składek na 2023 r.,  jak również uchwalono drobne zmiany w Statucie Stowarzyszenia.

Kolejnym punktem programu była prezentacja nowych członków, którymi są: “Absolutnie Turystycznie” Krzysztof Olkusz,  Fundacja “Lux Pro Monumentis”,  Sady Klemensa Info Verti Polska Sp. Z O.O., Gmina Krośniewice, Wreszcie Płynę Piotr Łukasiewicz, Fundacja foto Pozytyw, członkiem wspierającym został Sky Van Service. Przedstaicielom wręczono uroczyście certyfikaty członkostwa.

Następnie przedstawiono plan merytoryczny i założenia finansowe na 2023 r. Podjęte zostały uchwały dotyczące zatwierdzenia obu planów. Po czasie przeznaczonym na dyskusję spotkanie zakończyło się.

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w spotkaniu członków Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Mamy nadzieję, że współpraca podjęta przez wszystkich członków ROTWŁ będzie owocowała wieloma przeprowadzonymi projektami i sukcesami.