(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

Walne Zgromadzenie Członków ROTWŁ

W dniu 03.03.2022 r. w Agat Hotel & Restauracja  w Łodzi odbyło się Walne Zgromadzenie Członków ROTWŁ. Spotkanie prowadzli Pan Łukasz Stajuda Prezes Zarządu ROTWŁ i Pan Artur Matiaszczyk, Wiceprezes Zarządu ROTWŁ.

Po powitaniu wszystkich Delegatów, przyjęciu porządku i regulaminu obrad dokonano wyboru Komisji Mandatowej w składzie: Witosław Madej, Joanna Pieskow – Czajkowska, Bogusław Szubert, oraz Komisji Uchwał i Wniosków  w składzie: Małgorzata Karolczak, Anna Łastowska, Edyta Buchelt. Protokolantką została Agnieszka Klich.

W kolejnej części spotkania zaprezentowano sprawozdanie merytoryczne i finansowe (referował Pan Wiesław Matkowski Skarbnik ) za 2021 r. po sprawozdaniu Komisji Mandatowej w sprawie ważności obrad odbyły się głosowania. Delegaci zatwierdzili uchwały o realizacji planów: merytorycznego i finansowego, o przeznaczeniu wyniku finansowego za 2021 rok. Po przedstawieniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, które przerezntował Pan Jarosław Denys, delegaci zatwierdzili uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu ROTWŁ za 2021 rok.

Kolejnym punktem programu była prezentacja nowych członków, którymi są: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego, Dwór  w Żytnie, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Zoo Łódź oraz Agat Hotel & Restauracja. Przedstaicielom wręczono uroczyście certyfikaty członkostwa.

Następnie przedstawiono plan merytoryczny i założenia finansowe na 2022 r. Podjęte zostały uchwały dotyczące zatwierdzenia obu planów. Po czasie przeznaczonym na dyskusję spotkanie zakończyło się.

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w spotkaniu członków Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Mamy nadzieję, że współpraca podjęta przez wszystkich członków ROTWŁ będzie owocowała wieloma przeprowadzonymi projektami i sukcesami.

 

Fot. Archiwum ROTWŁ