(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

Wojewódzki Konkurs Kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Województwa Łódzkiego

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber serdecznie zaprasza na Dożynki Wojewódzkie, które odbędą się w niedzielę 21 sierpnia 2022 r. w Radomsku.

Podczas tegorocznych Dożynek odbędzie się konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa łódzkiego pn. „Łódzkie smakuje”. Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich, które chcą wypromować lokalne potrawy/wypieki powstałe w oparciu o tradycyjne receptury zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Konkurs podzielony jest na następujące kategorie:

  • I kategoria: „Wytrawne smaki Łódzkiego” – w ramach tej kategorii, zgłoszona może zostać potrawa o charakterze wytrawnym (podana w wersji na gorąco, bądź na zimno), aspirująca do miana  kulinarnej wizytówki regionu łódzkiego;
  • II kategoria: „Słodkie smaki Łódzkiego” – w ramach tej kategorii, zgłoszone mogą zostać wyroby cukiernicze, ciasta, desery – aspirujące do miana kulinarnej wizytówki regionu łódzkiego;

W każdej z dwóch kategorii konkursowych przyznaje się po trzy nagrody finansowe w wysokości:

  • I miejsce – 5 000,00 zł brutto,
  • II miejsce – 4 000,00 zł brutto,
  • III miejsce – 3 000,00 zł brutto.

Dodatkowo przewidziane są dwa wyróżnienia po 1 000,00 zł brutto w każdej kategorii.

Aby zgłosić się do udziału w konkursie należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy.  Zgłoszenie powinno zawierać:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy do konkursu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu;
  • szczegółowym opis przygotowania potrawy/wypieku wraz z krótkim opisem historii jej/jego powstania;
  • oświadczenie i zgody uczestnika Konkursu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

W pierwszej kolejności do konkursu będą kwalifikowały się koła gospodyń wiejskich reprezentujące poszczególne powiaty w każdej z trzech kategorii  konkursowych. O kolejności zakwalifikowania się koła z danego powiatu, będzie decydowała kolejność zgłoszeń KGW reprezentujących ten powiat, w ramach poszczególnych kategorii konkursowych. KGW zgłaszające się do konkursu może wziąć udział wyłącznie w jednej z trzech kategorii konkursowych.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać do Organizatora w terminie do dnia 1 sierpnia 2022 roku do godziny 23:59.