(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

X DOM STUDENTA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO – OLIMP

42 665 54 42

ul. Lumumby 12
91-404 Łódź

renata.baraniak@uni.lodz.pl

http://cos.uni.lodz.pl