(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

XI DOM STUDENTA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

42 665 51 99

ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r. 11
91-404 Łódź

ds11kierownik@uni.lodz.pl

http://cos.uni.lodz.pl