(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

XIII DOM STUDENTA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO – ALCATRAZ

l

42 665 54 32

ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r. 13
91-404 Łódź

ds13kierownik@uni.lodz.pl

http://cos.uni.lodz.pl