691 701 408

Stok Polski 22
98–235 Błaszki

12 – 4 miejsc noclegowych