(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

Cykl spacerów po Starym Cmentarzu w Łodzi

Już w niedzielę 14 kwietnia o godzinie 11:00 rusza tegoroczny cykl spacerów po Starym Cmentarzu w Łodzi. Pierwszy spacer z tematem “Piękno ocalone-najważniejsze realizacje 30 lat” przybliży wartość historyczną i artystyczną wybranych nagrobków i upamiętniających je postaci. Zainauguruje on jubileuszową- 30 kwestę na rzecz trójwyznaniowej nekropolii.